Vytváření vlastních formulářů, jejich on-line vyplnění a archivace.

Modul formuláře umožňuje vytvoření elektronického formuláře, jeho vyplnění a uchování v elektronické podobě. V případě potřeby aplikace automaticky hlídá, zda byl daný formulář vyplněn v termínu, a zasílá upozornění relevantním uživatelům o nutnosti vyplnění formuláře.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK ES

K čemu můžete využít modul formuláře


 • V nastavení modulu se vytvoří jednotlivé typy formulářů dle firemních potřeb – např. výkaz úklidu, záznam průběhu směny, formulář uchazeče...
 • U jednotlivých formulářů lze nastavit:
  • za které dny musí být vyplněny
  • kdo musí vyplnit
  • do kolika hodin musí být vyplněno
 • Po vyplnění formuláře je možné nechat zaslat vyplněný formulář nadřízené či jiné určené osobě.
 • V případě vyplňování formuláře více osobami je možné formulář pouze uložit a po vyplnění formuláře poslední osobou teprve nechat formulář odeslat nadřízenému.
 • Pokud formulář není vyplněn ve stanoveném termínu, je možné nechat automaticky zaslat uživateli, který měl formulář vyplnit, e-mail či sms s upozorněním.
 • Přehled nevyplněných formulářů v termínu je zasílán nadřízené osobě.
 • K jednotlivým vytvořeným formulářům je možné specifikovat konkrétní přístupová práva.
 • V modulu je možné vyhledávat vyplněné formuláře, a to dle data zápisu či dle autora zápisu. Vyplněné formuláře je možné exportovat do Excelu či vytisknout.

Používání elektronických formulářů v aplikaci eIntranet.net nabízí firmám a jejich zaměstnancům řadu výhod.

Aplikace eIntranet.net usnadňuje efektivní, bezpečný a nákladově efektivní způsob vyplňování, odesílání a sledování informací vyplněných ve formuláři; umožňuje také zefektivnit komunikaci mezi odděleními a zaměstnanci.

Používání elektronických formulářů v aplikaci eIntranet.net snižuje spotřebu papíru, čímž šetří čas i peníze; dokumenty lze rychle a snadno vytvářet, vyplňovat, kontrolovat a schvalovat.

Formuláře lze snadno přizpůsobit potřebám organizace a oznámení mohou upozornit pracovníky na nutnost vyplnění formuláře. 

Aplikace rovněž poskytuje možnosti podrobného reportování - reporty mohou obsahovat informace z více oddělení a lze je použít ke sledování pokroku, správě rozpočtů a identifikaci oblastí vyžadujících zlepšení.

Celkově nabízí aplikace eIntranet.net komplexní platformu pro zefektivnění zpracování formulářů. Společnosti, které si tuto technologii osvojí, mohou těžit z lepší organizační efektivity, vyšší přesnosti a nižších nákladů.