Nabídky

Modul nabídky umožňuje vytváření a elektronickou evidenci nabídek pro zákazníky. Lze vytvářet skupiny nabídek dle potřeby a zobrazit různé statistiky (dle roků, uspěšnosti apod.). Možnost zaslání e-mailové poptávky zákazníky přímo do modulu nabídky či odsouhlasení nabídky zákazníkem online.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul nabídky


  • Vytvoření různých typů nabídkových formulářů dle potřeb firmy, možnost evidence interních poznámek/příloh.
  • Možnost odsouhlasení odeslané nabídky zákazníkem online - tlačítkem v e-mailu se zaslanou nabídkou může zákazník potvrdit, že s nabídkou souhlasí (nutné je uvedení jeho jména a elektronický podpis).
  • Návaznost na související dokumenty – možnost vytvoření poptávky či objednávky přijaté z vytvořené nabídky.
  • Propojení s modulem zakázky (výběr z evidovaných zakázek) a modulem CRM – evidence údajů o zákaznících.
  • Možnost automatického připojení příloh před/za nabídku - k vytvořené nabídce se automaticky připojí přílohy uložené v nastavení modulu (např. poskytované služby, reference, obchodní podmínky).
  • Možnost zadání individuálních slev pro vybraného zákazníka.
  • E-mailové poptávky zákazníků lze nechat zasílat přímo do modulu nabídky (automaticky se pak založí hlavička nabídky, zpracovatel nabídky doplní jen obsah nabídky).
  • Přehledná statistika úspěšnosti předložených nabídek, vyhledávání nabídek dle různých kritérií – datum, firma apod.

Elektronická nabídka nabízí majitelům a manažerům firem různé výhody oproti tradičním metodám vytváření nabídek. Zde jsou některé z hlavních výhod elektronických nabídek v aplikaci eIntranet.net:

Nákladová efektivita - elektronické nabídky v eIntranet.net poskytují maximální efektivitu z hlediska nákladů; odstraněním potřeby papíru, tisku a poštovného mohou podniky ušetřit značné množství peněz

Zjednodušený proces - elektronické nabídky v eIntranet.net také zefektivňují proces vytváření a doručování nabídek; umožňují rychle a snadno vytvářet, kontrolovat a přijímat nabídky

Vylepšené zabezpečení - s elektronickými nabídkami mohou být všechny dokumenty bezpečně uloženy a přístupné odkudkoli s připojením k internetu; to výrazně snižuje riziko ztráty nebo krádeže dat

Zvýšená transparentnost - elektronické nabídky v eIntranet.net umožňují společnostem sledovat své nabídky a odpovědi na nabídky v reálném čase; to umožňuje větší transparentnost, což umožňuje majitelům a manažerům podniků lépe posoudit jejich úspěch

Vylepšená dostupnost - s elektronickými nabídkami v eIntranet.net mohou být nabídky zasílány potenciálním zákazníkům rychle a snadno; to zvyšuje pravděpodobnost přijetí a usnadňuje uzavření prodeje

Celkově elektronické nabídky v eIntranet.net přidat obrovskou hodnotu jakémukoli podnikání. Díky nákladové efektivitě, zjednodušeným procesům, lepšímu zabezpečení, zvýšené transparentnosti a lepší dostupnosti jsou elektronické nabídky nezbytným nástrojem pro podniky, které chtějí uspět v digitálním věku.