Elektronické zpracování přijatých faktur

Modul faktury přijaté slouží k přehledné evidenci faktur a k usnadnění procesu jejich schvalování a kompletního zpracování. Přijetí faktury probíhá přímo od zasílatele faktury prostřednictvím jejího zaslání na e-mailovou adresu určenou pro přijímání faktur, případně je možné fakturu do modulu vložit naskenovanou. O přijetí faktury do systému je její zasílatel automaticky informován.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul faktury přijaté


 • Modul umožňuje nastavit přijímání faktur od všech/pouze od ověřených obchodních partnerů. V případě, že jsou faktury přijímány pouze z ověřených e-mailů, je možné zadat e-mail uživatele, na který bude zasíláno info v případě zamítnutí přijetí faktury. Fakturu je možné do modulu vložit i ručně; při ručním vkládání faktury je možné povolit přesunutí dané faktury rovnou do stavu "Vyřízené".
 • Celý proces schvalování faktury probíhá v elektronické formě, což přináší úsporu času i finančních prostředků. Systém automaticky získává data (vytěžuje data z faktur) ze zaslaných faktur (PDF, ISDOC) a ulehčí tak práci obsluze.
 • V rámci modulu je příchozím fakturám přidělováno vnitřní identifikační číslo, přičemž je automaticky hlídána kontinuálnost číselné řady. V každé fázi zpracování faktury je zaznamenáváno, kdo a jaké kroky s fakturou provedl. Pokud je faktura ve formátu pdf, je možné na ni dopisovat poznámky - např. ke kterému středisku položka patří.
 • V rámci modulu je možné automatické sledování informací o obchodních partnerech (s aktualizací každých 24 hodin) týkajících se:
  • Zápisu v insolvenčním rejstříku
  • Povolených čísel bankovních účtů vedených u FÚ pro plátce DPH
  • Nespolehlivých plátců DPH
 • V rámci přijatých faktur od ověřených e-mailů je možné do detailu záznamu faktury automaticky načítat variabilní symbol faktury a výši částky bez DPH (faktura musí být v pdf generovaném jako text, nikoliv naskenovaném). Přímo z e-mailu je také možné danou fakturu schválit či zamítnout, což přináší značnou úsporu času a usnadňuje schvalovací proces, např. je-li schvalovatel na služební cestě.
 • Modul umožňuje nastavení přijímání faktur pro více firem najednou a odlišení jednotlivých firem v rámci evidence faktur. V nastavení modulu je možné zvolit, zda bude přijatá faktura přílohou notifikačních e-mailů. Pokud je toto umožněno, je možné fakturu zkontrolovat v rámci přijatého notifikačního e-mailu (např. v rámci e-mailu informujícího o zaslání nové faktury ke schválení) a není nutné se přihlašovat do eIntranetu.
 • V případě potřeby je možné nastavit schvalování faktury více schvalovateli (dle firemních zvyklostí) - maximální počet schvalovatelů je 8, přičemž poslední schvalovatel je označen jako finální (po jeho schválení se faktura přesune do složky "Schválené, k proplacení").
 • V rámci jednotlivých podsložek modulu faktury přijaté je možné jednoduše vyhledávat, a to podle různých parametrů, např. názvu nebo e-mailové adresy odesílatele faktury, stavu faktury (přijaté, ke schválení, vyřízené), čísla faktury dodavatele či interního čísla faktury. Vyhledávat je možné i přímo uvnitř dokumentů, a to ve více jak šedesáti typech souborů (jako například: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf, .txt, .csv), včetně pdf a ocr nad naskenovanými dokumenty.

Elektronická fakturace způsobila revoluci ve způsobu, jakým podniky fungují. Pomocí aplikace eIntranet.net mohou společnosti zefektivnit procesy správy faktur a ušetřit čas, peníze a zdroje. Zde je jen několik výhod používání elektronických faktur prostřednictvím eIntranet.net:

Rychlejší zpracování - eIntranet.net usnadňuje a urychluje odesílání, přijímání a zpracování faktur; to umožňuje podniku rychle plnit objednávky a minimalizovat zpoždění plateb

Zvýšená přesnost - díky aplikaci eIntranet.net je při zpracování faktur méně prostoru pro lidské chyby; to umožňuje podnikům vyhnout se běžným nesrovnalostem, které by jinak mohly vést k nákladným chybám nebo sporům

Úspora nákladů - eIntranet.net snižuje potřebu papíru, nákladů na tisk a pracovních hodin spojených s tradiční fakturací; automatizací mnoha procesů mohou podniky ušetřit zdroje a snížit režijní náklady

Lepší viditelnost - eIntranet.net usnadňuje zobrazení stavu faktur; to umožňuje podnikům efektivněji sledovat a spravovat své finance, takže mohou činit informovanější rozhodnutí o svých peněžních tocích

Celkově lze říci, že používání aplikace eIntranet.net pro elektronickou fakturaci poskytuje podnikům řadu výhod. Díky rychlému, efektivnímu a přesnému systému mohou podniky zefektivnit svůj fakturační proces a zároveň snížit náklady a zlepšit své peněžní toky.