Dodací listy

Modul dodací listy umožňuje přehledné zpracování dodacích listů a nastavení různých skupin dodacích listů dle potřeby.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul dodací listy


  • Vytvoření skupin dodacích listů dle firemních potřeb/skladů.
  • Možnost evidence interních poznámek/příloh.
  • Návaznost na související dokumenty – objednávky, faktury.
  • Propojení s modulem zakázky (výběr z evidovaných zakázek).
  • Propojení s modulem CRM – evidence údajů o zákaznících/dodavatelých.
  • Vyhledávání dodacích listů dle různých kritérií – datum, firma apod.
  • Je-li ve skladovém hospodářství u vyskladňované položky uveden i EAN kód, je možné vygenerovat tento kód i na dodací list, což usnadňuje vyskladnění, resp. naskladnění u zákazníka.

Elektronické dodací listy (EDN), které poskytuje společnost eIntranet.net, jsou neocenitelným nástrojem pro podniky všech velikostí. Automatizací procesu vytváření a doručování dodacích listů pomáhá EDN firmám zefektivnit jejich logistické operace a snížit zbytečné náklady. Zde jsou některé z výhod používání EDN: 1. Zvýšení efektivity: EDN eliminuje potřebu ručního papírování a manuálních úkonů spojených s dodacími listy, čímž šetří obrovské množství času a úsilí. EDN také snižuje pravděpodobnost vzniku chyb v důsledku ručního zadávání údajů nebo nesprávných informací. 2. Úspora nákladů: EDN může snížit provozní náklady spojené s ručním generováním a distribucí dodacích listů. Společnosti mohou používáním EDN ušetřit náklady na materiál, tisk a poštovné. 3. Automatizované generování dokumentů: EDN automaticky generuje přesné a spolehlivé dokumenty. To pomáhá společnostem vyhnout se nákladným chybám způsobeným ručním papírováním. 4. Sledování v reálném čase: Pomocí EDN mohou uživatelé sledovat své dodací listy v reálném čase. To umožňuje společnostem efektivně řídit proces doručování a šetřit čas. 5. Bezpečná dostupnost: EDN poskytuje zabezpečený přístup ke všem dodacím listům a dokumentům, čímž zajišťuje řádné a bezpečné uložení citlivých obchodních informací. Celkově představuje EDN efektivní a nákladově efektivní způsob, jak zefektivnit proces vytváření a doručování dodacích listů. Pomocí EDN mohou společnosti snížit rizika spojená s manuálními procesy a zlepšit své logistické operace.