Dodací listy

Modul dodací listy umožňuje přehledné zpracování dodacích listů a nastavení různých skupin dodacích listů dle potřeby.

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul dodací listy


  • Vytvoření skupin dodacích listů dle firemních potřeb/skladů.
  • Možnost evidence interních poznámek/příloh.
  • Návaznost na související dokumenty – objednávky, faktury.
  • Propojení s modulem zakázky (výběr z evidovaných zakázek).
  • Propojení s modulem CRM – evidence údajů o zákaznících/dodavatelých.
  • Vyhledávání dodacích listů dle různých kritérií – datum, firma apod.
  • Je-li ve skladovém hospodářství u vyskladňované položky uveden i EAN kód, je možné vygenerovat tento kód i na dodací list, což usnadňuje vyskladnění, resp. naskladnění u zákazníka.

Elektronické dodací listy v aplikaci eIntranet.net jsou neocenitelným nástrojem pro podniky všech velikostí. Automatizací procesu vytváření a doručování dodacích listů pomáhájí elektronické dodací listy firmám zefektivnit jejich logistické operace a snížit zbytečné náklady. Zde jsou některé z výhod používání dodacích listů v elektronické podobě:

Zvýšení efektivity - eliminuje se potřeba ručního papírování a manuálních úkonů spojených s dodacími listy, čímž šetří obrovské množství času a úsilí; elektronický dodací list také snižuje pravděpodobnost vzniku chyb v důsledku ručního zadávání údajů nebo nesprávných informací

Úspora nákladů - snížení provozních nákladů spojených s ručním generováním a distribucí dodacích listů; společnosti mohou používáním elektronických dodacíh listů ušetřit náklady na materiál, tisk a poštovné

Automatizované generování dokumentů - automaticky se generují přesné a spolehlivé dokumenty; to pomáhá společnostem vyhnout se nákladným chybám způsobeným ručním papírováním

Sledování v reálném čase - pomocí elektronických dodacích listů je možné sledovat své dodací listy v reálném čase; to umožňuje společnostem efektivně řídit proces doručování a šetřit čas

Bezpečná dostupnost - zabezpečený přístup ke všem dodacím listům a dokumentům, čímž zajišťuje řádné a bezpečné uložení citlivých obchodních informací

Celkově představuje vedení dodacích listů v elektronické podobě efektivní a nákladově efektivní způsob, jak zefektivnit proces vytváření a doručování dodacích listů. Pomocí elektronických dodacích listů mohou společnosti snížit rizika spojená s manuálními procesy a zlepšit své logistické operace.