Systém pro zadávání a sledování plnění úkolů

Modul úkoly slouží k přehlednému vedení a zadávání úkolů zaměstnancům a externím spolupracovníkům, resp. všem uživatelům, kteří mají do modulu přidělena přístupová práva. Práva jednotlivým uživatelům jednoduše nadefinuje správce aplikace, a pak je již možné jim zadávat potřebné úkoly.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK ES

K čemu můžete využít modul úkoly


  • V rámci modulu je možné sledovat historii řešení daného úkolu a hlídat průběh jeho plnění.
  • Mimo data splnění úkolu je možné nastavit i požadavek na zadávání času splnění úkolu.
  • Zadavatel úkolu může zadávat prioritu úkolu. Zadané stupně priority jsou standardně nadefinovány na: nejnižší - nízká - střední - vysoká - nejvyšší. Počet stupňů priority i jejich názvy může správce aplikace upravit dle firemních potřeb.
  • Úkoly se evidují včetně všech poznámek, stavů a změn u nich provedených a příloh k nim přidaných. Na jednotlivé úkoly lze vykazovat odvedenou práci, díky propojení s modulem výkazy práce.
  • O každé změně v úkolu a průběhu jeho řešení jsou informováni všichni přiřazení řešitelé i zadavatel.
  • Při zadávání úkolu je možné nastavit připomínku splnění úkolu pro hlavního řešitele či všechny řešitele. Připomínka může být rozeslána formou e-mailu či sms. Úkoly lze zadávat řešitelům hromadně – tato funkce je vhodná při zadávání stejného typu úkolu více uživatelům s následným požadavkem potvrzení splnění úkolu od každého řešitelé zvlášť.
  • Při zobrazení vybraného úkolu přehledně vidíte, v jakém stavu se úkol právě nachází – nový, přiřazený, řešený, čeká se na odpověď, pozastavený, vrácený – nutno dořešit, vyřešený, zrušený.
  • Úkoly je možné třídit podle různých filtrů – všechny úkoly, moje nevyřešené, podle zadavatele či stavu úkolu. V úkolech je umožněno pokročilé vyhledávání pomocí různých kritérií – v názvech úkolů, dle období, kdy byl úkol založen, dle zadavatele úkolu či jeho řešitelů.

Elektronická správa úkolů je důležitým nástrojem pro firmy, které chtějí zvýšit produktivitu, efektivitu a snížit administrativní náklady. Proto aplikace eIntranet.net poskytuje systém pro vytváření a správu úkolů. Zjednodušením procesu zadávání a sledování plnění úkolů v aplikaci eIntranet.net usnadňuje firmám udržet si organizaci a pracovat chytřeji. Mezi výhody používání elektronického systému správy úkolů eIntranet.net patří:

Zjednodušená správa úkolů - úkoly jsou vytvářeny rychle a snadno pomocí uživatelsky přívětivého rozhraní eIntranet.net; přiřazení úkolů lze rychle upravovat a sledovat z hlediska pokroku, což pomáhá týmům udržet si přehled o všech svých projektech

Vylepšená komunikace - elektronická správa úkolů pomáhá týmům efektivněji spolupracovat tím, že poskytuje centrální umístění pro všechny úkoly a aktualizace; díky tomu je snadné zůstat ve spojení

Snížení administrativních nákladů - díky elektronické správě úkolů není nutné tisknout tištěné kopie úkolů; to umožňuje podnikům ušetřit čas a peníze a zároveň podporovat udržitelnost

Zvýšená efektivita - odstraněním manuálních procesů a elektronickým sledováním realizace úkolů podporuje aplikace eIntranet.net větší efektivitu a přesnost; to pomáhá zajistit, aby se úkoly rychle plnily, neztratily se nebo se na ně nezapomnělo

Přístupnost - systém správy úkolů je k dispozici kdekoli a kdykoli, což usnadňuje týmům správu úkolů, i když jsou mimo kancelář; to zvyšuje produktivitu a umožňuje týmům pracovat chytřeji

Celkově elektronická správa úkolů poskytuje skvělý způsob, jak zefektivnit úkoly a zlepšit komunikaci v rámci týmů. Využitím aplikace eIntranet.net mohou podniky snížit náklady, zvýšit efektivitu a podpořit udržitelnost.