Systém pro zadávání a sledování plnění úkolů

Modul úkoly slouží k přehlednému vedení a zadávání úkolů zaměstnancům a externím spolupracovníkům, resp. všem uživatelům, kteří mají do modulu přidělena přístupová práva. Práva jednotlivým uživatelům jednoduše nadefinuje správce aplikace, a pak je již možné jim zadávat potřebné úkoly.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK

K čemu můžete využít modul úkoly


  • V rámci modulu je možné sledovat historii řešení daného úkolu a hlídat průběh jeho plnění.
  • Mimo data splnění úkolu je možné nastavit i požadavek na zadávání času splnění úkolu.
  • Zadavatel úkolu může zadávat prioritu úkolu. Zadané stupně priority jsou standardně nadefinovány na: nejnižší - nízká - střední - vysoká - nejvyšší. Počet stupňů priority i jejich názvy může správce aplikace upravit dle firemních potřeb.
  • Úkoly se evidují včetně všech poznámek, stavů a změn u nich provedených a příloh k nim přidaných. Na jednotlivé úkoly lze vykazovat odvedenou práci, díky propojení s modulem výkazy práce.
  • O každé změně v úkolu a průběhu jeho řešení jsou informováni všichni přiřazení řešitelé i zadavatel.
  • Při zadávání úkolu je možné nastavit připomínku splnění úkolu pro hlavního řešitele či všechny řešitele. Připomínka může být rozeslána formou e-mailu či sms. Úkoly lze zadávat řešitelům hromadně – tato funkce je vhodná při zadávání stejného typu úkolu více uživatelům s následným požadavkem potvrzení splnění úkolu od každého řešitelé zvlášť.
  • Při zobrazení vybraného úkolu přehledně vidíte, v jakém stavu se úkol právě nachází – nový, přiřazený, řešený, čeká se na odpověď, pozastavený, vrácený – nutno dořešit, vyřešený, zrušený.
  • Úkoly je možné třídit podle různých filtrů – všechny úkoly, moje nevyřešené, podle zadavatele či stavu úkolu. V úkolech je umožněno pokročilé vyhledávání pomocí různých kritérií – v názvech úkolů, dle období, kdy byl úkol založen, dle zadavatele úkolu či jeho řešitelů.

Elektronická správa úkolů je mocným nástrojem pro podniky, které chtějí zvýšit produktivitu, efektivitu a snížit administrativní náklady. Proto eIntranet.net poskytuje integrovaný systém pro vytváření a správu úkolů. Zjednodušením procesu úkolů eIntranet.net usnadňuje firmám udržet si organizaci a pracovat chytřeji. Mezi výhody používání elektronického systému správy úkolů eIntranet.net patří: 1. Zjednodušená správa úkolů: Úkoly jsou vytvářeny rychle a snadno pomocí uživatelsky přívětivého rozhraní eIntranet.net. Přiřazení lze rychle upravovat a sledovat z hlediska pokroku, což pomáhá týmům udržet si přehled o všech svých projektech. 2. Vylepšená komunikace: Elektronická správa úkolů pomáhá týmům efektivněji spolupracovat tím, že poskytuje centrální umístění pro všechny úkoly a aktualizace. Díky tomu je snadné zůstat ve spojení a udržet všechny na stejné stránce. 3. Snížení administrativních nákladů: Díky elektronické správě úkolů není nutné tisknout tištěné kopie úkolů nebo ručně zaznamenávat položky do účetní knihy. To umožňuje podnikům ušetřit čas a peníze a zároveň podporovat udržitelnost. 4. Zvýšená efektivita: Odstraněním manuálních procesů a elektronickým sledováním úkolů podporuje systém správy úkolů eIntranet.net větší efektivitu a přesnost. To pomáhá zajistit, aby se úkoly rychle pohybovaly v organizaci a neztratily se nebo nezapomněly. 5. Přístupnost: Systém správy úkolů je k dispozici kdekoli a kdykoli, což usnadňuje týmům správu úkolů, i když jsou mimo kancelář. To zvyšuje produktivitu a umožňuje týmům pracovat chytřeji, nikoli tvrději. Celkově elektronická správa úkolů poskytuje skvělý způsob, jak zefektivnit úkoly a zlepšit komunikaci v rámci týmů. Využitím integrovaného systému eIntranet.net mohou podniky snížit náklady, zvýšit efektivitu a podpořit udržitelnost.