Systém pro zadávání a sledování plnění úkolů

Modul úkoly slouží k přehlednému vedení a zadávání úkolů zaměstnancům a externím spolupracovníkům, resp. všem uživatelům, kteří mají do modulu přidělena přístupová práva. Práva jednotlivým uživatelům jednoduše nadefinuje správce aplikace, a pak je již možné jim zadávat potřebné úkoly.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK

K čemu můžete využít modul úkoly


  • V rámci modulu je možné sledovat historii řešení daného úkolu a hlídat průběh jeho plnění.
  • Mimo data splnění úkolu je možné nastavit i požadavek na zadávání času splnění úkolu.
  • Zadavatel úkolu může zadávat prioritu úkolu. Zadané stupně priority jsou standardně nadefinovány na: nejnižší - nízká - střední - vysoká - nejvyšší. Počet stupňů priority i jejich názvy může správce aplikace upravit dle firemních potřeb.
  • Úkoly se evidují včetně všech poznámek, stavů a změn u nich provedených a příloh k nim přidaných.
  • O každé změně v úkolu a průběhu jeho řešení jsou informováni všichni přiřazení řešitelé i zadavatel.
  • Při zadávání úkolu je možné nastavit připomínku splnění úkolu pro hlavního řešitele či všechny řešitele. Připomínka může být rozeslána formou e-mailu či sms.
  • Při zobrazení vybraného úkolu přehledně vidíte, v jakém stavu se úkol právě nachází – nový, přiřazený, řešený, čeká se na odpověď, pozastavený, vrácený – nutno dořešit, vyřešený, zrušený.
  • Úkoly je možné třídit podle různých filtrů – všechny úkoly, moje nevyřešené, podle zadavatele či stavu úkolu.

- V úkolech je umožněno pokročilé vyhledávání pomocí různých kritérií – v názvech úkolů, dle období, kdy byl úkol založen, dle zadavatele úkolu či jeho řešitelů.
- Úkoly lze zadávat řešitelům hromadně – tato funkce je vhodná při zadávání stejného typu úkolu více uživatelům s následným požadavkem potvrzení splnění úkolu od každého řešitelé zvlášť.
- Na jednotlivé úkoly lze vykazovat odvedenou práci, díky propojení s modulem výkazy práce.