20.6.2024 - Novinka v modulu docházka – možnost čtení docházky vybraných uživatelů

V nastavení modulu docházka v sekci Uživatelská práva byla doplněna nová možnost „Číst docházku uživatelů“, která umožňuje uživateli nahlížet na docházku vybraných zaměstnanců.
Zaměstnance, jejichž docházku může daný uživatel vidět, je možné vybrat ručně nebo využít možnost "Podřízení z hierarchie zaměstnanců", díky které se podřízení uživatele načtou automaticky.

13.6.2024 - Novinka v modulu školení zaměstnanců – zadávání typu (skupiny) školení

V sekci Správa školení při vytváření/editaci školení je nově možné zadávat i typ (skupinu) školení - např. dle tématu, do které školení patří - BOZP, ISO, pro nové zaměstnance atd.
Následně je možné v sekci Přehled školení filtrovat školení dle zadaných typů/skupin školení, což usnadňuje vyhledávání školení a činí sekci Přehled školení přehlednější.

4.6.2024 - Nově zpracovaný modul v aplikaci eIntranet.net – Video konference

V Nastavení -> Povolené moduly je nově možné si aktivovat modul Video konference. Po nastavení přístupových práv v nastavení toho modulu je možné vytvářet a realizovat video hovory/online schůzky/konference a to jak s pracovníky, kteří jsou uživateli aplikace eIntranet, tak i s externími uživateli – současnými i potenciálními zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery (prostřednictvím vygenerovaného odkazu).
V rámci probíhajících videohovorů je např. možné:
  • sdílet obrazovku
  • chatovat (včetně sdílení souborů)
  • psát/kreslit na tabuli

28.5.2024 - Novinka v modulu dovolené – hlídání čerpání do minusu u všech dovolenkových typů

V nastavení modulu dovolené v sekci Obecná nastavení byl nově doplněn check-box s možností nastavení čerpání do minusu u všech dovolenkových typů - tj. v případě, že uživatel u dané události vyčerpá časovou dotaci uvedenou v nastavení, může i tak vytvořit žádost a předložit ji nadřízenému ke schválení (dosud aplikace hlídala pouze u dovolené, nikoliv u dalších událostí jako je homeoffice, sick day atd.).
POZOR - čerpání do minusu je nutné nově zaškrtnout I u všech událostí, u kterých není předvyplněna v nastavení časová dotace (např. lékař) – jinak se uživatelům při předkládání žádosti o daný typ události objeví hláška, že jim nezbývá dostatečný počet hodin/dní dovolené pro předložení dané žádosti.

24.5.2024 - Novinka pro uživatele s právem globálního správce/správce vybraného modulu

Pro uživatele s právem správce byla doplněna nová funkce pro možnost snadnějšího překliknutí do nastavení modulu (a návratu zpět do konkrétního modulu).
Má-li uživatel přidělené právo správce v daném modulu, zobrazuje se mu vedle názvu modulu tlačítko „Nastavení“, přes které se dostane do nastavení daného modulu (a nemusí rolovat v levém menu). Stejný postup platí i v opačném případě – je-li uživatel v nastavení vybraného modulu, pomocí tlačítka „Modul“ se dostane zpět do vlastního modulu.

22.5.2024 - Novinka v modulu hlídání obchodního rejstříku – nový algoritmus hlídání změn

V modulu hlídání obchodního rejstříku byl od dnešního dne nasazen nový algoritmus monitorování změn. Díky němu dochází k výraznému zefektivnění monitorování případných změn, resp. poskytování přesnějších a aktuálnějších informací uživatelům tohoto modulu.
Nový algoritmus nyní zvládne analyzovat a zpracovávat informace v reálném čase, což zaručuje aktuálnost informací, a vyhodnotit relevantní změny s vyšší mírou přesnosti.

21.5.2024 - Novinka v modulu listinná pošta – možnost předání záznamu z doručené pošty více řešitelům

V modulu listinná pošta v sekci Doručená pošta je nově možné přijatou poštu předat k řešení více řešitelům (doposud bylo možné delegovat zapsaný záznam pouze na jednoho řešitele).

14.5.2024 - Novinky v modulu skladové hospodářství – výdejka na uživatele, příjemka s číslem faktury

V modulu skladové hospodářství byly nově doplněny tyto možnosti – v případě výdejky je nově možné vytvořit výdejku na konkrétního uživatele eIntranetu (nové pole Odběratel – uživatel eIntranetu), u příjemky typu Nákup je pak možné zadávat číslo faktury.
Dále byla upravena tisková podoba skladové výdejky – nově se na ni zobrazuje datum výdeje ze skladu, případně číslo zakázky (pokud bylo doplněno).

3.5.2024 - Přednastavená pracovní doba – změna času automatického vyplnění docházky

V modulu docházka byl od dnešního dne z technických důvodů upraven čas automatického zápisu docházky uživatelů při využívání možnosti „Přednastavená pracovní doba“ v nastavení modulu docházka. Nově se přednastavená pracovní doba vyplní až ve 23,20 hod (tj. na konci dne, původně to bylo na začátku dne – v 00,20 hod ráno).
Tato změna byla realizována z důvodu možných kolizí s dalšími docházkovými událostmi (např. v ten den schválené žádosti o dovolenou, lékaře, homeoffice, sick day) – aplikace nejprve zkontroluje již zapsané události a následně doplní relevantní dobu docházky dle nastavených pravidel.

30.4.2024 - Novinka v modulu objednávky vydané – tisková sestava pro neplátce DPH

V modulu objednávky vydané je nově možné vydanou objednávku vygenerovat v sestavě pro tisk/odeslání e-mailem pro neplátce DPH.
Na této tiskové sestavě jsou uvedeny pouze ceny včetně DPH (sloupce, ve kterých se uvádí DPH a ceny bez DPH, nejsou zobrazeny).

23.4.2024 - Novinka v modulu diskuze – možnost vytváření skupin diskuzí

V modulu diskuze je nově možné vytvářet skupiny diskuzí (pomocí tlačítka „Skupina diskuzí“) a do nich zařazovat související poddiskuze. Nejprve je třeba vytvořit hlavní diskuzi (bez nadřazené složky) a do ní je pak možné přidávat jednotlivé dílčí diskuze – viz náš příklad níže – diskusní skupina „Technici“ může mít pod sebou několik diskuzí týkajících se např. jednotlivých projektů, které řeší.
Tato funkce umožňuje vytvořené diskuze třídit do logických skupin a činí tak modul diskuze přehlednější.

16.4.2024 - Novinka při zadávání nových uživatelů – možnost kopírování nastavení již zadaného uživatele

Při zadávání nového uživatele (v Nastavení -> Uživatelé) je možné využít novou funkci – kopírování nastavení již zadaného uživatele.
Pokud potřebujete zadat nového uživatele, např. na pracovní pozici, kterou má v aplikaci již jiný uživatel, stačí u již zapsaného uživatele kliknout na ikonu kopírovat – tím se založí nový uživatel, u kterého se zkopírují obecné informace (např. pozice, středisko, organizační jednotka, nadřízený) a přístupová práva do jednotlivých modulů. Následně stačí jen doplnit unikátní informace (jméno, příjmení, e-mail atd.) a uložit.
Díky této funkci je možné urychlit zadávání nového uživatele do aplikace.

9.4.2024 - Novinky v modulu knihy jízd – přednastavený čas, hlídání termínů, editace km

V nastavení modulu knihy jízd, resp. v nastavení u jednotlivých vozidel, je pro každé vozidlo nově možné:
  • zapsat přednastavený čas od-do, který se bude automaticky zapisovat přímo v knize jízd daného vozidla (tento čas lze editovat dle skutečnosti)
  • hlídat vyplnění knihy jízd – pokud není kniha jízd za předchozí měsíc vyplněna do určitého dne v aktuálním měsíci, je zasláno upozornění řidiči daného vozidla
  • hlídat servisní plán dle zadaného plánu u daného vozidla v modulu evidence vozidel– pokud je v knize jízd překonán nájezd km, zobrazí se v knize jízd upozornění na tuto skutečnost
Dále je nově možné editovat ujeté kilometry v knize jízd (dříve bylo jedinou možností záznam smazat) s následným automatickým přepočtem zapsaných kilometrů.

3.4.2024 - Novinky v modulu faktury přijaté – upozornění na neschválenou fakturu

V nastavení modulu faktury přijaté je nově možné nastavit lhůtu (počet dní), za jak dlouho budou schvalovatelé upozorněni na neschválenou fakturu. Pokud je v sekci „Ke schválení“ v modulu faktury přijaté faktura ke schválení a schvalovatelé danou fakturu neschválí/nezamítnou do nastaveného počtu dní, odešle se všem informativní e-mail s připomínkou na nutnost řešení – schválení/zamítnutí – faktury (vč. odkazu na ni).

26.3.2024 - Novinka v modulu datové zprávy – možnost editace datové zprávy připravené k odeslání

V modulu datové zprávy je nově možné editovat zprávy připravené k odeslání (vč. vložení příloh). Zprávu připravenou k odeslání může editovat ten, kdo zprávu vytvořil, nebo ten, kdo má právo pro odesílání zpráv. O případných úpravách zpráv je zapsána informace do poznámky.

19.3.2024 - Novinky v modulu evidence vozidel - sekce Náklady na vozidlo a další novinky

V nastavení modulu evidence vozidel je nově možné zadat dle vlastního uvážení počet dní, kolik dní předem hlídat vypršení určitého termínu, či zaškrtnout, zda se mají v tabulce s upozorněními zobrazovat i řádky, u kterých není aktuálně žádné vozidlo k řešení.
V samotném modulu, resp. u jednotlivých vozidel pak přibyla sekce „Náklady na vozidlo“, ve které je možné evidovat výdaje spojené s provozem daného vozidla, se zobrazením celkových výdajů za jednotlivé roky.
Praktickou funkcí je pak možnost využití nových šipek v detailu vozidla pro posouvání na další/předchozí vozidlo.

13.3.2024 - Modul pokladna – možnost vložení loga a střediska na pokladní doklady

V nastavení modulu pokladna je nově možné vložit logo společnosti vystavující doklad, které se bude zobrazovat na pokladních dokladech, a také zaškrtnout možnost zadávání střediska na dokladu. Střediska pro výběr se načítají ze středisek uživatelů, jiné je možné zadat zapsáním a stisknutím Enter.

5.3.2024 - Modul rezervace vozidel – nové možnosti v nastavení a zobrazení rezervačního kalendáře

V nastavení modulu rezervace vozidel je nově možné zadat barevné označení jednotlivých vozidel (barva textu i pozadí), v samotném modulu pak byl upraven design vložených záznamů.
Do rezervačního kalendáře v sekci Měsíční přehled lze pak vkládat rezervace jednoduchým kliknutím myší nebo, při týdenním zobrazení rezervačního kalendáře, je možné pro snadné vložení rezervace ve vybraný den táhnout myší ve zvoleném časovém úseku.

27.2.2024 - Novinka v modulu evidence majetku – přiřazení majetku do předávacího protokolu dle jména uživatele

V modulu evidence majetku, resp. v sekci Předávací protokoly lze nyní snadněji do založeného předávacího protokolu přidat konkrétní majetek uživatele. Při vyhledávání majetku pro přidání stačí do vyhledávacího pole zadat jméno uživatele. Následně se zobrazí všechen majetek přiřazený uživateli a lze tak snadno zvolit položku, která má být do protokolu přidána.

14.2.2024 - Novinka v modulu Cestovní příkazy v2 – možnost odeslání ke schválení a proplacení nákladů i nadřízenému

V nastavení modulu Cestovní příkazy v2 byl doplněn v sekci Obecná nastavení -> "Základní údaje – využitá pole" nový check-box „Odeslat ke schválení a proplacení nákladů i nadřízenému“. Dosud bylo vyúčtování pracovní cesty možné odeslat pouze účetní, nyní je možné odeslat ke schválení nejprve nadřízenému (uživatel vybírá z nabídky možných schvalovatelů) a následně po schválení nadřízeným je o schválení cestovního příkazu informován uživatel s právem „účetní“.

7.2.2024 - Pracovní kalendář 2024

Na adrese https://www.eintranet.net/data/Calendar-2024-CZ.pdf naleznete pracovní kalendář pro rok 2024 v PDF.