5.9.2023 - Nový modul Volná místa a portál volných pracovních míst www.eijobs.net

V rámci aplikace je možné využívat nový modul Volná místa, který je propojený s nabídkou volných pracovních míst na portále www.eijobs.net (aktivaci modulu provedete v Nastavení -> Povolené moduly). Modul umožňuje zveřejnění nabídek volných pracovních míst (zdarma prostřednictvím portálu www.eijobs.net) a kompletní evidenci pohovorů a sledování přijímacího řízení. V nastavení modulu je možné nadefinovat stavy pohovorů s uchazeči dle firemních potřeb a vytvořit průvodní texty k inzerátu a představení firmy pro opakované využití. Inzeráty s nabídkou volných pracovních míst vložené prostřednictvím aplikace eIntranet.net se na portále www.eijobs.net zobrazují vždy na prvním místě.

24.8.2023 - Novinka v modulu docházka – záznam docházky pomocí otisku prstu

Pro modul docházka nově nabízíme docházkový terminál se čtečkou otisku prstu. Přiložením prstu ke čtečce na terminálu a následnou identifikací uloženého otisku prstu je v modulu docházka možné automaticky zaznamenávat docházku uživatelů. V rámci modulu docházka je možné kombinovat zápis pomocí čipů (čipové karty, přívěsky, nálepky) a otisku prstů. Cena nového terminálu se čtečkou otisků je 12.300,- Kč bez DPH. Čtečku otisků je možné doplnit i na dosud využívané terminály (cena je 1500,- Kč bez DPH). V případě zájmu o tuto novou funkci nás, prosím, kontaktujte na info@eintranet.net.

14.8.2023 - Novinka v modulu faktury přijaté – filtrování dle schvalovatele

V modulu faktury přijaté v sekci „Ke schválení“ je nově možné filtrovat přijaté faktury dle aktuálního schvalovatele. Doplnění tohoto filtru umožňuje rychlejší zobrazení faktur, které má vybraný uživatel aktuálně schválit.

2.8.2023 - Novinka v modulu faktury vydané – vystavení dokladů s přenesenou daňovou povinností

V modulu faktury vydané je nově možné vystavovat doklady s přenesenou daňovou povinností – vystavit lze daňový doklad/fakturu, zálohovou fakturu, proforma fakturu či opravný daňový doklad. V nastavení modulu je třeba vytvořit pro každý typ dokladu samostatné středisko, ve kterém zvolíte příslušný typ vystavovaného dokladu. V relevantním středisku pak vystavíte doklad dle potřeby a bude na něm uvedeno, že je vystaven v režimu přenesené daňové povinnosti (daň odvede zákazník) a příslušný kód plnění.

27.7.2023 - Novinka v modulu docházka – automatický odečet pauzy jen pro vybrané uživatele

V případě využívání funkce automatického odečtu pauzy v modulu docházka je v nastavení tohoto modulu nově možné zvolit jen vybrané uživatele, kterým bude pauza automaticky odečítána. Dosud bylo možné využít tuto funkci jen pro všechny uživatele najednou.

1.7.2023 - Slavíme 15 let na trhu!

Dnes je to přesně 15 let od spuštění první verze naší aplikace, tehdy ještě pod názvem www.nasintranet.net. Dovolte nám proto malou rekapitulaci, co jsme za tu dobu zvládli:
 • výrazně rozšířili nabídku modulů a aktualizovali jejich funkce
 • vylepšili grafický design
 • zvýšili zabezpečení aplikace a zlepšili její dostupnost
 • rozšířili programátorský tým pro zpracovávání zákaznických požadavků
 • zlepšili systém pro poskytování technické podpory a mnoho dalšího.
Děkujeme Vám za Vaši dosavadní přízeň a doufáme, že i nadále bude naše aplikace cenným pomocníkem ve Vašich firmách.

26.6.2023 - Novinka v modulu školení zaměstnanců - propojení s modulem testy

V modulu školení zaměstnanců byla doplněna nová možnost – propojení daného školení s testem vytvořeným v modulu testy – což umožňuje pokročilejší nastavení systému interního vzdělávání zaměstnanců ve firmách. Nejprve je třeba v modulu testy vytvořit test dle potřeby, který bude přístupný (povolen) pouze „Školení zaměstnancům – Uživatelům přiřazeným na školení“. Následně v nastavení konkrétního školení přes tlačítko „Přidat test do školení“ je třeba vybrat příslušný test, který má být v rámci školení absolvován. Pokud uživatel absolvuje test přidělený v rámci školení, objeví se u daného školení výsledek jeho testu, resp. informace, zda uživatel test splnil (dle požadavků definovaných v testu) nebo nesplnil.

19.6.2023 - Novinka v modulu faktury přijaté - oddělení polí Číslo faktury a Variabilní symbol

V modulu faktury přijaté je nově rozděleno pole Variabilní symbol/číslo faktury dodavatele na 2 samostatná pole. Pole "Variabilní symbol" je omezeno na 10 znaků (vychází z požadavku bankovních institucí na maximální počet znaků pro variabilní symbol; toto omezení je důležité hlavně pro automatické párování plateb a export příkazů k úhradě do online bankovnictví). Pole "Číslo faktury dodavatele" umožňuje zadat až 45 znaků.

14.6.2023 - Novinka v modulu HelpDesk – výběr řešitele přímo ve webovém formuláři

V nastavení modulu HelpDesk byla doplněna nová možnost „Umožnit vybrat řešitele při zadávání tiketu ve webovém formuláři".
Po aktivaci této možnosti a vyplnění potenciálních řešitelů, kteří mohou být přímo vybráni k řešení požadavku, mohou následně zadavatelé tiketu rovnou zvolit vhodného řešitele (dosud bylo nutné nejprve zadat tiket a následně jej musel oprávněný uživatel přiřadit někomu k řešení).

9.6.2023 - Novinka v modulu pokladna – nové pole Stav

V nastavení modulu pokladna, resp. u jednotlivých vytvořených pokladen byla nově doplněna možnost zaškrtnutí pole „Stav“. U tohoto pole je pak přímo v nastavení možné definovat různé stavy příjmových i výdajových dokladů – např. k opravě, k vrácení, vyřízeno atd.
Možnost výběru stavu z předdefinované nabídky se pak objeví v příjmovém/výdajovém dokladu v příslušné pokladně, pro kterou bylo nastaveno.

5.6.2023 - Novinka v modulu nabídky - odsouhlasení nabídky zákazníkem online

V nastavení modulu nabídky je nově možné zaškrtnout možnost „Zákazník může odsouhlasit online“. Aktivováním této funkce se pak v e-mailu s nabídkou zaslanou zákazníkovi objeví možnost elektronického odsouhlasení nabídky. Pokud bude chtít zákazník zaslanou nabídku schválit, v zaslaném e-mailu po kliknutí na tlačítko „Souhlasím s nabídkou a elektronicky podepíši“ bude vyžadováno zapsání jeho jména a jeho podpis, případně může zákazník do poznámky doplnit další informace dle potřeby.
Přímo k nabídce se pak v aplikaci zapíše datum, kdy byla nabídka schválena, a IP adresa, ze které schválení proběhlo. O schválené nabídce je odesílatel informován prostřednictvím e-mailu a v detailu nabídky jsou zapsány informace o potvrzení nabídky zákazníkem.

31.5.2023 - Novinka v modulu faktury přijaté – nové pole ve Filtru pro vyhledávání

V modulu faktury přijaté (v sekcích Schválené, k proplacení, Vyřízené a Zamítnuté) je ve filtru pro vyhledávání nově možné zadávat kritérium „Schválil“ a vyhledávat tak přijaté faktury podle jejich schvalovatelů.

25.5.2023 - Novinka v modulech dodací listy a faktury vydané – zobrazení EAN kódu

V případě, že v rámci modulu skladové hospodářství evidujete u jednotlivých skladových položek EAN kód, je nově možné vygenerovat tento kód i na dodací list či fakturu vydanou. Při generování dodacího listu/vydané faktury je třeba zaškrtnout možnost „+EAN“. Následně se EAN kód objeví na vygenerovaném dodacím listu/vydané faktuře, což usnadní vyskladnění zboží z Vašeho skladu, resp. naskladnění zboží u odběratele.

22.5.2023 - Novinka v modulu nabídky - možnost automatického připojení příloh v pdf k nabídce

V nastavení modulu nabídky je nově možné nahrát soubory, které se automaticky připojí před nebo za vytvořenou nabídku. Chcete-li tedy k nabídce vždy připojovat např. přehled Vašich firemních služeb či referencí, obchodní podmínky apod. uložte si tyto soubory v nastavení modulu, resp. v příslušné skupině nabídek. Po vytvoření nabídky se nahrané soubory automaticky připojí k vytvořené nabídce a odešle se vše spolu s nabídkou jako jeden dokument.

18.5.2023 - Novinka v modulu faktury přijaté - možnost výběru účetní

V nastavení modulu faktury přijaté lze u přístupového práva typ „účetní“ nově zaškrtnout možnost „Účetní vidí jen faktury předané jim – tímto se zapne i výběr účetních pro předání“. Při předávání faktury ke schválení je pak po zapnutí této funkce možné vybrat konkrétní účetní (jednu nebo více) z nabídky uživatelů na pozici účetní, kterým přijde po schválení faktury informace o nové faktuře k vyřízení (k proplacení).

15.5.2023 - Novinka v modulu cestovní příkazy - třídění dle stavu cestovního příkazu

V modulu cestovní příkazy (verze 2/v2) se vytvořené cestovní příkazy nově rozřazují i podle aktuálního stavu cestovního příkazu – podsložky Založen, Čeká na schválení k cestě/k proplacení, Schválen cesta povolena/čeká na proplacení, Vrácen k doplnění – k cestě/k proplacení, Vyřízen, Zamítnut, Zrušen. Nově je tedy možné si zobrazit cestovní příkazy ve zvoleném stavu rychleji a efektivněji.

11.5.2023 - Novinka v modulu dokumenty - rychlejší rozbalení/sbalení všech složek a podsložek

V modulu dokumenty byla doplněna nová funkce pro rychlejší rozbalení/sbalení všech složek a podsložek. V případě potřeby je možné rozbalit/sbalit najednou všechny složky a podsložky, do kterých má uživatel v modulu dokumenty přístup, a není třeba rozklikávat postupně jednotlivé složky a podsložky.

9.5.2023 - Modul datové zprávy – připravenost na novinky v oblasti služeb datových schránek

V souvislosti s oznámením správce informačního systému datových schránek – Ministerstva vnitra ČR – bychom Vás rádi informovali o změnách, které v oblasti služeb datových schránek nastanou od poloviny roku 2023. Nově bude možné:
 • odesílat i přijímat tzv. Velkoobjemové datové zprávy (VoDZ)
 • vkládat komprimované soubory ve formátu ZIP do přílohy datové zprávy
 • vkládat kontejnerový formát ASiC do přílohy datové zprávy

Na všechny tyto novinky je aplikace eIntranet připravena a jakmile tyto možnosti budou nasazeny do produkčního prostředí správcem informačního systému datových schránek, budou plně k dispozici i uživatelům modulu datové zprávy v naší aplikaci.

5.5.2023 - Novinka v modulu faktury vydané – možnost volby nového designu faktury

V nastavení jednotlivých středisek v modulu faktury vydané je možné zvolit nový design vystavených faktur. Kromě dosud využívaného klasického designu je možné nově zvolit moderní design, který umožňuje vlastní volbu barev pro podbarvení vybraných částí faktury.
Díky tomu je možné více přizpůsobit vzhled vydané faktury dle firemních barev.

25.4.2023 - Novinka v modulu faktury přijaté – možnost přesunutí nové faktury rovnou do složky Vyřízené

V nastavení modulu faktury přijaté lze u práva „Asistentka“ zaškrtnout novou možnost „Asistentka může předat rovnou do stavu – vyřízené". Po kliknutí na tlačítko "Vyřízené" u přijaté faktury se pak faktura přesune bez schvalovacího procesu rovnou do složky "Vyřízené".
Pokud tedy modul faktury přijaté slouží hlavně jako evidence přijatých faktur, může uživatel s přiděleným právem asistentka přesunout přijatou fakturu přímo do složky „Vyřízené“.

21.4.2023 - Novinka v modulech HelpDesk a Reklamace – automatické oslovení zákazníka/zadavatele tiketu či reklamace

V případě odpovědi na přijatý tiket/zadanou reklamaci v modulu HelpDesk či Reklamace (přes možnost „Přidat záznam/provést změnu“) je nově možné kliknout u okna na zadání odpovědi na tlačítko „Přidat oslovení“. Tím se do odpovědi pro zákazníka automaticky předvyplní jednak příjmení toho, kdo zadával tiket/reklamaci, a jednak slovo "Děkujeme" na konec textového pole, což urychluje vytvoření odpovědi pro zákazníky.

18.4.2023 - Novinka v modulu zakázky - výchozí hodinová sazba

V nastavení modulu zakázky je nově možné dle firemních pravidel nastavit výchozí hodinovou sazbu pro vyčíslení nákladů zakázky. Tato výchozí sazba se pak automaticky objevuje ve výkazech práce, resp. jako základní hodinová sazba v odpracované době na zakázce, a usnadňuje výpočet nákladů zakázky.

12.4.2023 - Novinka v modulu nabídky - příjem poptávek pro nabídky e-mailem

V nastavení modulu nabídky je nově možné zvolit možnost "přijímat poptávky pro nabídky e-mailem". Je-li tato možnost aktivována, je možné e-mailové poptávky zákazníků nechat zasílat přímo do modulu nabídky (zasílá se na e-mail vygenerovaný v nastavení modulu nabídky, případně lze přesměrovat z vlastní e-mailové adresy). V nastavení se dále definuje předmět a obsah e-mailu, který přijde automaticky zákazníkovi po zaslání poptávky.
V modulu nabídky se potom přijetím e-mailu od zákazníka automaticky založí hlavička nabídky a po doplnění obsahu nabídky je možné rovnou odeslat zákazníkovi zpracovanou nabídku.

5.4.2023 - Novinka v modulu dokumenty - zobrazení náhledu 3D souborů

V případě uložení 3D souborů v modulu dokumenty je nově možné zobrazit náhledy těchto typů souborů.
Funguje pro 3D přílohy typu obj, 3ds, stl, ply, gltf, glb, off, 3dm, fbx, dae, wrl, 3mf, ifc, brep, step, iges, fcstd, bim.

3.4.2023 - Novinka v modulu zakázky - provázání zakázky na pobočku/kontakt z CRM

V nastavení modulu zakázky je nově možné nastavit provázání zakázky na konkrétní pobočku a/nebo kontakt u firmy evidované v modulu CRM. Dosud bylo možné zvolit pouze firmu zavedenou v modulu CRM, nikoliv konkrétní pobočku či kontakt. Kde nastavit a jak se zobrazuje – viz přiložené obrázky.

20.3.2023 - Novinky v modulu žádosti - hromadné schvalování žádostí a další možnosti

V modulu žádosti je možné využít nové možnosti a funkce při vytváření a schvalování žádostí:
 • při vytváření formuláře žádosti v nastavení modulu je možné nově vybrat typ pole „Datum od-do“ (dosud bylo možné zadat pouze 1 konkrétní datum, nikoliv od-do)
 • v nastavení žádosti je možné povolit hromadné schvalování žádostí – následně je možné označit více žádostí stejného typu pro hromadné schválení oprávněným uživatelem
 • v nastavení posledního schvalovacího kola žádosti je možné povolit „Po rozhodnutí (schválení) umožnit změnit schválenou žádost žadateli a znovu poslat ke schválení“ – následně může předkladatel žádosti pomocí tlačítka "Změnit žádost (znovu zažádat)" již schválenou žádost otevřít, upravit a odeslat schvalovateli k novému schválení; o znovuotevření žádosti je zapsáno info do historie žádosti