8.8.2022 - Novinka v modulu školení zaměstnanců

V modulu školení zaměstnanců je nově možné při vkládání školení v podobě textu k přečtení vložit "Dokumenty k přečtení" - soubory ve formátu pdf, které se automaticky převedou do textu pro zaměstnance. Vložené dokumenty se školenému zaměstnanci zobrazí jako text, na jehož konci je třeba u každého dokumentu odkliknout "Přečetl/a jsem celé". Najednou je možné vložit až 10 souborů o celkové maximální velikosti 60 MB.

20.7.2022 - Novinka v modulu úkoly

Při fitrování úkolů v modulu úkoly je možné nově do filtru zadávat více stavů úkolů najednou (dosud bylo možné zvolit pouze jeden stav).

29.6.2022 - Modul docházka - zadávání prémií

V modulu docházka je možné zadávat prémie pro zaměstnance. Tuto možnost je třeba nejprve povolit v nastavení modulu docházka – sekce Obecná nastavení (zaškrtnutím check-boxu Prémie). Následně mohou uživatelé, kteří mají alespoň právo schvalovat docházku u vybraných uživatelů, zapisovat prémie zaměstnancům, u nichž mohou vidět/schvalovat docházku. Uživatelé s nejvyšším typem oprávnění pak mohou stahovat přehled prémií všech zaměstnanců.

15.6.2022 - Novinka v modulu zakázky

V nastavení modulu zakázky je nově možné zaškrtnout check-box, aby v případě zadání či změny jména manažera zakázky přišla tato informace e-mailem vybranému manažerovi zakázky.

27.5.2022 - Nová možnost odemčení uzavřené docházky

V modulu docházka byla nově doplněna možnost odemčení uzavřené docházky. V případě potřeby může uživatel s právy spráce odstranit uzamčení docházky a odemknout tak docházku pro dodatečné úpravy (následně je potřeba docházku opět schválit, resp. uzamknout). Doposud mohl uzamčení docházky smazat pouze uživatel, který docházku schválil, a pouze v den, kdy toto schválení provedl.

19.5.2022 - Video návod pro dvoufázové ověření přihlášení do eIntranetu

16.5.2022 - Generování výzvy k platbě pro uživatele nad limit zakoupených licencí

V nastavení aplikace, záložka Předplatné, je nyní možné si vygenerovat výzvu k platbě pro úhradu předplatného pro uživatele nad limit zakoupených licencí (není tedy již nutné nás kontaktovat pro doplacení předplatného). Konec přeplaceného období i tarif odpovídá standardnímu, dosud uhrazenému, předplatnému v rámci Vašeho eIntranetu. V sekci Předplatné eIntranet.net – Uživatelé je třeba zvolit v sekci Typ „rozšíření“:

2.5.2022 - Novinky v modulu dovolené a docházka

V modulu dovolené bylo nově doplněno pole „Zástup“ do formuláře žádosti o dovolenou (tuto možnost je nejprve nutné povolit v nastavení modulu).
V modulu docházka je doplněna možnost tisku měsíčního přehledu schválených a neschválených docházek (viz Zobrazit potvrzené/nepotvrzené docházky všech).

22.4.2022 - Novinka v modulu GPS Lokace/Knihy jízd

V modulu GPS Lokace/Knihy jízd v sekci Knihy jízd byly nově doplněny sloupce Maximální rychlost a Ekonomika jízdy. Tyto nové sloupce se zobrazí po kliknutí na ikonu šipky v pravém horním rohu:

13.4.2022 - Nové čtecí zařízení pro docházkový systém

V rámci našeho docházkového systému je nově k dispozici docházkový terminál, který umí využít čipy i detekci obličeje. Tento docházkový terminál je dodáván včetně administrátorské karty, díky níž můžete sami nastavovat čipy pro své zaměstnance či načítat obličeje pro funkci rozpoznávání obličejů (na 1 zařízení je možné zadat až 100 obličejů zaměstnanců a neomezeně mnoho čipů).
Ukázkové video:

8.4.2022 - Novinka v modulu dovolené

V modulu dovolené, v sekci Zbývající dovolené, byla doplněna nová možnost filtrování zobrazení dovolené, a to výběr možnosti zobrazení "Všichni, které mohu vidět" (dle práv v nastavení modulu dovolené).

28.3.2022 - Nový modul Výplatní pásky

V Nastavení, záložka Povolené moduly, je možné povolit nový modul Výplatní pásky, který slouží jako jednotné úložiště výplatních pásek zaměstnanců. Do tohoto modulu je možné vkládat zaměstnancům výplatní pásky (lze je přidávat i hromadně) a zároveň odeslat zaměstnanci informaci o vložení výplatní pásky. V nastavení modulu je pak možné zadávat různé druhy přístupových práv (od zobrazení pouze svých až po zobrazení všech).

23.3.2022 - Novinka v modulu CRM

Vylepšili jsme napojení modulu CRM na údaje v ARESu – nyní se při zadávání nové firmy automaticky nabízejí všechny firmy i podle názvu (nejen dle IČ).

15.3.2022 - Novinka - možnost definování volných dnů navíc

V sekci Nastavení bylo přidáno nové podmenu „Volné dny – navíc“. V případě, že v rámci Vaší firmy chcete všem zaměstnancům poskytnout na konkrétní den placené volno, zapíšete zde daný den a v docházce zaměstnanců pak bude automaticky tento den označený jako svátek.

7.3.2022 - Novinky v modulech rezervace a cestovní příkazy

V nastavení modulu rezervace byla doplněna možnost vygenerování, resp. přidání daného kalendáře do průnikového kalendáře a doplnění názvu průnikového kalendáře. V samotném modulu se pak zobrazí pod zvoleným názvem kalendáře a jsou v něm vidět všechny záznamy z kalendářů, u kterých byla zaškrtnuta možnost tohoto zobrazení. V modulu cestovní příkazy bylo doplněno třídění zapsaných cestovních příkazů dle jednotlivých let .

28.2.2022 - Ukončení poskytování služeb ruským firmám

Chceme vyjádřit hluboký nesouhlas s napadením nezávislé a suverénní Ukrajiny vojsky Ruské federace a připojujeme se k sankcím a opatřením proti Rusku, jako agresorovi, jehož obchodní činnosti nechceme podporovat.
Proto jsme se rozhodli ukončit provoz naší aplikace pro firmy z Ruské federace a firmám s jejich kapitálem, na stažení svých dat mají tyto firmy 24 hodin od doby, kdy jsme je obeslali.
Tento krok je také reakcí na výzvu APEK a vnímáme jej jako důležitou součást nátlaku pro ukončení neospravedlnitelného útoku, který nemá v moderní Evropě obdoby.
Děkujeme za spolupráci a přejeme všem hodně sil a pozitivní energie. Věříme a doufáme v brzký návrat k našim běžným životům.
Váš tým aplikace eIntranet.net

24.2.2022 - Možnost importu docházky do programu PAMICA

V modulu docházka byla nově doplněna rámcová možnost importu schválené docházky do účetního a mzdového systému PAMICA. Funkce je nastavena obecně a vždy je třeba individuální nastavení dle potřeb firmy, resp. nastavených pravidel pro vykazování docházky (upravují programátoři v rámci placené úpravy). V případě zájmu o nastavení této funkce nás, prosím, kontaktujte na info@eintranet.net.

15.2.2022 - Export faktur vydaných do formátu ISDOC

V modulu faktury vydané je nově možné exportovat faktury ve formátu ISDOC (dosud bylo možné pouze ve formátu xml pro Pohodu). Jedná se o společný formát elektronické fakturace, který využívá státní správa i většina účetních programů v ČR. S fakturou vydanou v PDF je možné též automaticky odesílat jako přílohu emailem i tento formát ISDOC - nastavuje se v nastavení modulu Faktury vydané.

4.2.2022 - Novinka v modulu dovolené

V modulu dovolené v sekci pro filtrování dovolené dle stavu byla doplněna nová záložka "Ke zrušení". V této záložce najde nadřízený uživatel žádosti o zrušení dovolené svých podřízených. Zároveň se nové žádosti o zrušení dovolené započítávají do modrého informačního kolečka v levém menu.

31.1.2022 - Novinka v modulu docházka

V modulu docházka je doplněna nová možnost zobrazení docházky - uživatel si nyní může zobrazit souhrnný měsíční přehled docházky všech kolegů, u nichž má přiděleno právo pro zobrazení jejich docházky.

20.1.2022 - Novinky v modulu rezervace a evidence vozidel

V nastavení modulu rezervace je nově možné u jednotlivých položek k rezervaci zadat uživatele, kteří budou e-mailem informováni v případě vložení nové rezervace do rezervačního kalendáře příslušného objektu k rezervaci. V nastavení modulu evidence vozidel bylo doplněno nové uživatelské právo „pouze číst“ , které umožňuje nahlížení na vložené záznamy u jednotlivých vozidel, bez možnosti editace.

13.1.2022 - Novinka v modulu evidence majetku

V nastavení modulu evidence majetku je nově doplněna možnost přiřazení majetku na firmu evidovanou v modulu CRM. Pokud tedy zapůjčujete svoje vybavení i mimo firmu, nebo předávate zařízení např. k opravě, můžete jej snadno přiřadit k firmě z CRM, a zároveň si k této předávce vygenerovat i předávací protokol.

3.1.2022 - Přijaté faktury - automatické získávání údajů

Vážení uživatelé,
po 3 měsících vývoje se nám podařilo implementovat rozšířené automatické získávání údajů z faktur přijatých.

Systém se snaží automaticky načítat tyto údaje:
Dodavatel, Dodavatel IČ, variabilní symbol, datum uznatelného zdanitelného plnění, datum splatnosti, částka k platbě, účet pro platbu a měna.

Dle formátu a typu příjmu faktur dosahuje systém 90% úspěšnosti, prosíme Vás však o kontrolu údajů takto získaných.

Pokud chcete ušetřit co nejvíce práce své a svých zaměstnanců, požádejte dodavatele o zasílání faktur i ve formátu ISDOC, z tohoto formátu je načtení 100% a většina moderních účetních SW ho již podporuje.

Děkujeme a věříme, že tato funkce Vám usnadní Vaši práci.

22.12.2021 - PF 2022

Klidné prožití svátků vánočních a v novém roce hlavně hodně zdraví a pohody přeje tým aplikace eIntranet.net.