Moderní řešení
vnitrofiremní
komunikace

Aplikace připravená k okamžitému použití,
bez zvláštních technických požadavků

Intranet preview

Rychlé a bezpečné sdílení
aktuálních informací
mezi zaměstnanci

centralizované úložiště
informací a dokumentů
společnosti

Intranet cloud
Aplikace eIntranet je webová aplikace poskytující prostor pro usnadnění předávání informací mezi zaměstnanci, případně i dalšími externími spolupracovníky.

Představuje dynamický a živý systém podporující efektivní fungování společnosti. Díky aplikaci je možné řešit běžné provozní záležitosti přehledněji a hospodárněji – eIntranet usnadňuje např. proces schvalování dovolených či cestovních příkazů, kontrolu docházky a výkazů práce, zadávání úkolů zaměstnancům, předávání důležitých informací, termínů a dokumentů, ukládání kontaktů, evidenci listinné pošty, knihy jízd, rezervaci objektů.

Je velkým pomocníkem nejen pro pracovní týmy, které se nenacházejí na jednom pracovišti, ale usnadňuje také například zaměstnancům i zaměstnavatelům práci z domova (předávání informací, kontrola odvedené práce).

OKAMŽITÉ SPUŠTĚNÍ

Aplikace je okamžitě připravena k využívání Vaší společností – hlavní moduly byly naprogramovány jednak na základě našich dlouholetých zkušeností z podnikatelské sféry, a jednak na základě konkrétních potřeb zákazníků, kteří aplikaci již využívají.
Zaregistrujte se a začněte.

BEZ ZVLÁŠTNÍCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ

Aplikace eIntranet je webová aplikace, která je dostupná odkudkoliv. Systém je provozován v cloudu s vysokou dostupností a zabezpečením, pro provoz našeho intranetového systému nepotřebujete žádný server, licence na databáze či jiný software.

HLAVNÍ VÝHODY

  • Omezení byrokratického papírování
  • Aktuálnost a dostupnost informací
  • Zlepšení organizace práce
  • Usnadnění řízení i provozu společnosti
  • Úspora finančních prostředků i času

Finanční úspora

  • Nepořizujete žádný server
  • Nulové náklady na připojení serveru
  • Neplatíte programátora

Rozšiřitelnost

Neustále vyvíjíme nové moduly a vylepšujeme ty stávající dle požadavků a potřeb našich zákazníků. Chcete modul, který nemáme? Kontaktujte nás, naprogramujeme ho!

Jsme tu pro Vás

Vztah k zákazníkovi je pro nás naprostou prioritou, a proto se vždy pokusíme Vám pomoci a navrhneme řešení dle Vašich potřeb.

Moduly intranetu

Připravované moduly

Modul CRM

Modul usnadňující řízení vztahů se zákazníky a podporující proces shromažďování, zpracovávání a využívání informací o zákaznících firmy.

Modul evidence majetku

Modul umožňuje evidovat majetek ve firmě, jeho zápůjčky, reklamace a jiné důležité události.

Modul testy

Modul zajišťující kompletní proces testování (vytvoření, realizaci i vyhodnocení testu) online.