Zobrazení aktuálních kurzů jednotlivých měn dle ČNB

Modul kurzy měn umožňuje zobrazení aktuálního kurzu cizích měn (automaticky stahované z ČNB). Dále je možné zobrazit grafy pro sledování vývoje kurzu.

Dostupné v jazycích:
CZ

Vyskytla se chyba:
					[2] Undefined array key "cs" - /var/www/schindler-sys/www.eintranet.net/htdocs/inc/content/moduly-intranet-all.php:25
			
#0 /var/www/schindler-sys/www.eintranet.net/htdocs/inc/content/moduly-intranet-all.php(25): my_handleError(2, 'Undefined array...', '/var/www/schind...', 25) #1 /var/www/schindler-sys/www.eintranet.net/htdocs/index.php(223): include('/var/www/schind...')


  • Přehledné zobrazení aktuálních kurzů jednotlivých zahraničních měn
  • Automatické stahování kurzů z ČNB
  • Možnost sledování vývoje kurzu jednotlivých měn
  • Využití stažených kurzů v rámci faktur vydaných

Používání elektronických kurzů měn v softwaru eIntranet.net se rychle stává standardem pro přesné řízení financí podniků. Díky možnosti okamžitého přístupu k aktuálním i historickým informacím o jakémkoli měnovém kurzu mohou podniky zvýšit přesnost, snížit náklady a získat přehled o mezinárodních trzích. Níže jsou uvedeny některé z hlavních výhod používání elektronických měnových kurzů v eIntranet.net. 1. Přesné směnné kurzy: Využitím softwaru eIntranet.net mohou podniky pravidelně a s přesností přistupovat k aktuálním devizovým kurzům. To pomáhá zajistit, aby všechny finanční transakce, včetně pohledávek a plateb, byly prováděny s co nejpřesnějším směnným kurzem. Odpadá tak nutnost zjišťovat nejnovější kurzy v bankách a dalších zdrojích, což šetří čas a zdroje. 2. Snížení nákladů: Díky přístupu k přesným směnným kurzům se podniky mohou vyhnout nákladným poplatkům spojeným s ručními převody měn. Odpadá tak nutnost platit dodatečné náklady za získání aktuálních měnových kurzů a získává se větší kontrola nad rozpočtem. 3. Analýza trhu: Díky přístupu ke komplexní a podrobné analýze trhu mohou být podniky lépe informovány o finančních trzích. To jim pomáhá činit chytrá rozhodnutí, pokud jde o devizové a jiné obchodní transakce. 4. Škálovatelnost: Díky možnosti rychlého škálování softwaru podle obchodních potřeb se podniky mohou snadno přizpůsobit změnám na globálním měnovém trhu. To umožňuje rychlejší implementaci, větší flexibilitu a vyšší spolehlivost. 5. Zvýšená efektivita: V případě, že se jedná o měnový systém, je možné jej používat s vyšší efektivitou: Automatizované systémy nabízejí vyšší efektivitu, což podnikům umožňuje rychleji dokončit transakce. Tím se zkracuje doba zpracování, zvyšuje bezpečnost a dochází k úsporám nákladů. Využitím elektronických kurzů měn společnosti eIntranet.net mohou podniky maximalizovat přesnost a efektivitu a zároveň snížit náklady spojené s převodem měn. To pomáhá podnikům udržet si konkurenceschopnost na dnešním neustále se měnícím globálním trhu.