Zobrazení aktuálních kurzů jednotlivých měn dle ČNB

Modul kurzy měn umožňuje zobrazení aktuálního kurzu cizích měn (automaticky stahované z ČNB). Dále je možné zobrazit grafy pro sledování vývoje kurzu.

Dostupné v jazycích:
CZ

  • Přehledné zobrazení aktuálních kurzů jednotlivých zahraničních měn
  • Automatické stahování kurzů z ČNB
  • Možnost sledování vývoje kurzu jednotlivých měn
  • Využití stažených kurzů v rámci faktur vydaných

Díky možnosti okamžitého přístupu k aktuálním i historickým informacím o jakémkoli měnovém kurzu mohou firmy zvýšit přesnost, snížit náklady a získat přehled o mezinárodních trzích. Níže jsou uvedeny některé z hlavních výhod používání elektronických měnových kurzů v aplikaci eIntranet.net.:

Přesné směnné kurzy - využitím aplikace eIntranet.net mohou firmy pravidelně a s přesností přistupovat k aktuálním devizovým kurzům; to pomáhá zajistit, aby všechny finanční transakce, včetně pohledávek a plateb, byly prováděny s co nejpřesnějším směnným kurzem a odpadá tak nutnost zjišťovat nejnovější kurzy v bankách a dalších zdrojích, což šetří čas a zdroje

Snížení nákladů - díky přístupu k přesným směnným kurzům se firmy mohou vyhnout nákladným poplatkům spojeným s ručními převody měn; odpadá tak nutnost platit dodatečné náklady za získání aktuálních měnových kurzů a získává se větší kontrola nad rozpočtem

Analýza trhu - díky přístupu ke komplexní a podrobné analýze trhu mohou být podniky lépe informovány o finančních trzích; to jim pomáhá činit chytrá rozhodnutí, pokud jde o devizové a jiné obchodní transakce

Využitím elektronických kurzů měn v aplikaci eIntranet.net mohou firmy maximalizovat přesnost a efektivitu a zároveň snížit náklady spojené s převodem měn;  to  jim pomáhá udržet si konkurenceschopnost na dnešním neustále se měnícím globálním trhu.