Evidence pracovních nabídek ve firmě a jejich uveřejnění na eijobs.net

Evidence volných pracovních míst ve firmě a jejich uveřejnění na eijobs.net

Dostupné v jazycích:
CZ

Ucelený prostor pro nábor nových zaměstnanců


  • Efektivní správa volných pracovních pozic ve firmě
  • Uveřejnění nových pracovních pozic na portále www.eijobs.net
  • Evidence pohovorů s jednotlivými uchazeči
  • Nadefinování stavů pohovorů s uchazeči dle firemních potřeb
  • Přehledné sledování procesu přijímacího řízení
  • Možnost vytvoření průvodních textů k inzerátu a představení firmy pro opakované využití