Modul Stavby

Modul stavby slouží k plánování obsazení jednotlivých staveb potřebnými lidskými i technickými zdroji.

Dostupné v jazycích:
CZ

Elektronický systém plánování staveb


 • Efektivní plánování obsazení jednotlivých staveb potřebnými lidskými i technickými zdroji online.
 • Modul stavby umožňuje přehledné plánování zabezpečení realizace staveb konkrétními pracovníky, stavebními nástroji a vozidly/stroji.
 • Jak můžete využít modul stavby:
  • V sekci stavby založí uživatel s relevantními právy konkrétní stavební zakázku.
  • Následně ke stavbě přiřadí:
  • potřebné pracovníky – dostupní pracovníci se mu načítají z modulu zaměstnanci (ideálně dle zadané pracovní pozice);
  • potřebné stavební nástroje – dostupné stavební nástroje se načítají z modulu evidence majetku;
  • potřebné stroje a vozidla – dostupné stroje a vozidla se načítají z modulu evidence vozidel.
  • O přiřazení na stavbu je možné pracovníka informovat prostřednictvím sms či e-mailu.
  • Dostupné lidské či technické zdroje je možné vyhledávat dle termínu nebo dle názvu – např. pracovní pozice, typu nástroje.
  • Rozpis nasazení lidí, nástrojů a strojů či vozidel je možné si nechat zobrazit v měsíčním či ročním zobrazení.
  • V rámci přehledu lze zobrazovat nasazení jednotlivých pracovníků a vozidel pro usnadnění plánování efektivní dopravy jednotlivých pracovníků na místo stavby (údaje o řidičích se načítají z modulu evidence řidičů).

Elektronický systém plánování staveb v rámci aplikace eIntranet.net nabízí efektivní způsob, jak spravovat obsazení jednotlivých staveb potřebnými lidskými i technickými zdroji. Tento systém pomáhá optimalizovat využití zdrojů, zlepšovat komunikaci a zajišťovat hladký průběh stavebních projektů. Zde jsou klíčové funkce a výhody takového systému:

Centralizovaná správa projektů - udržuje kompletní seznam všech stavebních projektů s informacemi o každém projektu; přehledný kalendář zobrazuje časový harmonogram

Plánování a přidělování zdrojů - možnost přiřazovat zaměstnance podle jejich dovedností, kvalifikací a dostupnosti (vč. hlídání dovolených a dalších absencí); správa a přidělování technického vybavení a strojů podle dostupnosti a potřeb jednotlivých projektů

Aktualizace a dostupnost - systém umožňuje aktuální přehled o stavu zdrojů a projektů, což usnadňuje operativní rozhodování; přístup k aplikaci je možný odkudkoli a kdykoli prostřednictvím webového rozhraní

Komunikace a spolupráce - integrované komunikační nástroje pro efektivní výměnu informací mezi členy týmu a mezi různými odděleními; možnost sdílení plánů, výkresů a dalších dokumentů přímo v systému

Zvýšená efektivita a produktivita - optimalizace využití lidských a technických zdrojů; snížení administrativní zátěže a času potřebného k plánování a koordinaci

Přesnost a spolehlivost dat - aktuální a přesné informace o dostupnosti zdrojů; minimalizace chyb a nedorozumění díky centralizovanému systému

Lepší plánování a rozhodování - přehledné a detailní informace podporují strategické plánování a operativní rozhodování

Snížení nákladů - optimalizace zdrojů a zlepšení plánování vede ke snížení provozních nákladů; automatizace procesů a zefektivnění správy zdrojů přispívá k úsporám

Elektronický systém plánování staveb v rámci aplikace eIntranet.net nabízí komplexní řešení pro správu stavebních projektů a zdrojů. Umožňuje efektivní plánování, přidělování a sledování lidských i technických zdrojů, což vede k vyšší efektivitě, lepší komunikaci a optimalizaci nákladů. Implementace takového systému může výrazně zlepšit celkovou správu stavebních projektů a přispět k jejich úspěšnému dokončení.