Hlídání insolvenčního rejstříku

Modul insolvence umožňuje automatické sledování informací o tom, zda Váš obchodní partner nemá zápis v insolvenčním rejstříku, a automatické sledování informací o tom, zda dodavatel nepatří mezi nespolehlivé plátce DPH, tj. zda plní své povinnosti ve vztahu ke správě daně (pro plátce DPH).

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul insolvence


 • Po zapsání identifikačních údajů u subjektů (IČO nebo RČ), které mají být hlídány z důvodu insolvence či nespolehlivosti plátce DPH, modul automaticky hlídá případné změny; pokud dojde ke změně u vložených subjektů nebo se objeví v insolvenčním rejstříku, aplikace zašle relevantním osobám informační e-mail.
 • Do insolvenčního rejstříku je zapsán subjekt, proti kterému je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení; pokud se takový subjekt (dodavatel) dostane do insolvenčního rejstříku, stává se pak rizikovým subjektem pro uzavírání dalších obchodních vztahů.
 • Modul dále ověřuje spolehlivost plátců DPH – pokud firma, která je plátcem DPH, odebere zboží nebo službu od nespolehlivého plátce DPH, ručí za nezaplacenou DPH z tohoto zdanitelného plnění za svého dodavatele, pokud byl v okamžiku uskutečnění plnění na seznamu nespolehlivých plátců DPH.
 • V modulu je možné sledovat informace (i změny a nové informace) o insolvencích:
  • právě probíhajících
  • veškerých (tj. i již uzavřených)
  • u fyzyckých osob dle RČ, či podnikatelů/firem dle IČ
 • Subjekty, u kterých mají být hlídány insolvence, případně nespolehlivost plátce DPH, je možné hromadně naimportovat z Excelu – importuje se vždy maximálně 100 firem/osob najednou.
 • Limit pro hlídání je 100 subjektů/jednoho předplaceného uživatele.

Aplikace eIntranet.net poskytuje i rozšířené možnosti sledování informací o obchodních partnerech a dodavatelích, které jsou klíčové pro zajištění obchodní bezpečnosti a finanční stability. Mezi tyto funkce patří automatické sledování insolvenčního rejstříku a sledování nespolehlivých plátců DPH.

Funkce automatického sledování insolvenčního rejstříku:

Pravidelné kontroly - aplikace pravidelně kontroluje insolvenční rejstřík, aby zjistila, zda se Vaši obchodní partneři nedostali do insolvence

Automatická upozornění - je-li zjištěn nový zápis v insolvenčním rejstříku u sledovaného subjektu, uživatel obdrží  upozornění prostřednictvím e-mailu nebo aplikace

Funkce automatického sledování nespolehlivých plátců DPH:

Aktualizace seznamu nespolehlivých plátců - aplikace pravidelně kontroluje a aktualizuje informace o nespolehlivých plátcích DPH podle veřejných rejstříků a databází

Upozornění na změny - pokud se sledovaný subjekt objeví na seznamu nespolehlivých plátců DPH, je uživatel informován

Prevence rizik: Tato funkce pomáhá firmám předcházet obchodování s rizikovými partnery, kteří by mohli způsobit finanční ztráty nebo problémy s DPH

Výhody pro uživatele:

Minimalizace rizik - rychlá identifikace potenciálních problémů s obchodními partnery a dodavateli

Úspora času - automatizace sledování šetří čas oproti manuálnímu vyhledávání a kontrole rejstříků

Zvýšená obchodní jistota - mít aktuální a přesné informace pomáhá firmám dělat informovaná rozhodnutí a zajišťuje finanční stabilitu

Používání aplikace eIntranet.net pro sledování insolvenčního rejstříku a nespolehlivých plátců DPH je důležitým krokem k zajištění bezpečnosti a stability obchodních operací.