Hlídání insolvenčního rejstříku

Modul insolvence umožňuje automatické sledování informací o tom, zda Váš obchodní partner nemá zápis v insolvenčním rejstříku, a automatické sledování informací o tom, zda dodavatel nepatří mezi nespolehlivé plátce DPH, tj. zda plní své povinnosti ve vztahu ke správě daně (pro plátce DPH).

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít modul insolvence


 • Po zapsání identifikačních údajů u subjektů (IČO nebo RČ), které mají být hlídány z důvodu insolvence či nespolehlivosti plátce DPH, modul automaticky hlídá případné změny; pokud dojde ke změně u vložených subjektů nebo se objeví v insolvenčním rejstříku, aplikace zašle relevantním osobám informační e-mail.
 • Do insolvenčního rejstříku je zapsán subjekt, proti kterému je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení; pokud se takový subjekt (dodavatel) dostane do insolvenčního rejstříku, stává se pak rizikovým subjektem pro uzavírání dalších obchodních vztahů.
 • Modul dále ověřuje spolehlivost plátců DPH – pokud firma, která je plátcem DPH, odebere zboží nebo službu od nespolehlivého plátce DPH, ručí za nezaplacenou DPH z tohoto zdanitelného plnění za svého dodavatele, pokud byl v okamžiku uskutečnění plnění na seznamu nespolehlivých plátců DPH.
 • V modulu je možné sledovat informace (i změny a nové informace) o insolvencích:
  • právě probíhajících
  • veškerých (tj. i již uzavřených)
  • u fyzyckých osob dle RČ, či podnikatelů/firem dle IČ
 • Subjekty, u kterých mají být hlídány insolvence, případně nespolehlivost plátce DPH, je možné hromadně naimportovat z Excelu – importuje se vždy maximálně 100 firem/osob najednou.
 • Limit pro hlídání je 100 subjektů/jednoho předplaceného uživatele.

Využití elektronické insolvence dnes získává trakci v podnikatelském světě jako způsob, jak řídit a zefektivnit proces. eIntranet.net je softwarová platforma, která pomáhá podnikům automatizovat jejich insolvenční procesy. Díky bezpečnému, snadno použitelnému rozhraní a intuitivní automatizaci je eIntranet.net řízení insolvenčních řízení jednoduché a efektivní. Zde jsou některé z klíčových výhod používání eIntranet.net pro potřeby insolvenčního řízení vaší společnosti: 1. Úspora času – Díky eIntranet.net jsou všechny relevantní dokumenty bezpečně uloženy na jednom místě a přístupné odkudkoli s připojením k internetu, což eliminuje čas ztrácený cestováním tam a zpět mezi fyzickými místy. 2. Automatizace – eIntranet.net automatizuje mnoho zdlouhavých a časově náročných kroků insolvenčního procesu. Úkoly, jako je zadávání dat, zpracování dokumentů a poplatky za archivaci, jsou zjednodušeny do automatizovaných pracovních postupů, což snižuje pravděpodobnost lidské chyby. 3. Vylepšené zabezpečení – Vzhledem k tomu, že všechny dokumenty jsou bezpečně uloženy v systému eIntranet.net, je sníženo riziko ztráty nebo odcizení citlivých dat. Systém je také dodáván s vestavěnými opatřeními pro detekci podvodů, která pomáhají chránit před škodlivými útoky. 4. Zjednodušená spolupráce – Platforma zjednodušuje spolupráci mezi více firmami nebo zúčastněnými stranami, které potřebují přístup ke stejným spisům, tím, že poskytuje centralizovanou platformu pro sdílení dat. Použití eIntranet.net pro správu insolvencí pomáhá vaší organizaci ušetřit čas a peníze a zajistit bezpečnost a přesnost procesu. Díky svému jednoduchému a bezpečnému rozhraní není divu, že se eIntranet.net stává jednou z nejoblíbenějších možností pro společnosti, které chtějí zefektivnit své insolvenční postupy.