Sdílené dokumenty

Modul dokumenty poskytuje prostor pro přehledné uchovávání všech důležitých dokumentů, jako jsou smlouvy, vnitřní předpisy, formuláře, normy, návody apod., a umožňuje jejich sdílení v rámci celé firmy, v jednotlivých pobočkách či s externími spolupracovníky.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK

K čemu můžete využít modul dokumenty


  • Tento modul může být využíván pro archivaci dokumentů, neboť u každého dokumentu je vidět, kdo dokument vložil, kdy se tak stalo a o kolikátou se jedná verzi (včetně možnosti zobrazení verzí předchozích).
  • Modul umožňuje vytvářet typy (složky) a podtypy (podsložky) dokumentů, ke kterým je poté možné nastavit různé typy přístupových práv pro jednotlivé pracovníky – přístup do složek a podsložek jen pro oprávněné uživatele.
  • Počet úrovní ani množství ukládaných dokumentů při vytváření víceúrovňové struktury řazení dokumentů nejsou omezeny.
  • Ve všech složkách i podsložkách s uloženými dokumenty je možné jednoduše vyhledávat a třídit je. Vyhledávat je možné i přímo uvnitř dokumentů, a to ve více jak šedesáti typech souborů (jako například: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf, .txt, .csv), včetně pdf a ocr nad naskenovanými dokumenty.
  • K vloženým dokumentům lze přiřazovat klíčová slova (tagy), podle kterých je pak možné dokument vyhledat.
  • Jednotlivé dokumenty uložené v rámci modulu dokumenty (soubory typu Word, Excel a PowerPoint) lze editovat přímo v modulu dokumenty (není nutné dokument ukládat na disk, upravit a znovu nahrát).
  • Na vložené dokumenty je v případě potřeby možné vygenerovat přímý odkaz pro stažení dokumentu osobami, které nejsou uživateli eIntranetu.
  • O vložení nového dokumentu je možné nechat rozeslat novinku prostřednictvím modulu novinky.