Sdílené dokumenty

Modul dokumenty poskytuje prostor pro přehledné uchovávání všech důležitých dokumentů, jako jsou smlouvy, vnitřní předpisy, formuláře, normy, návody apod., a umožňuje jejich sdílení v rámci celé firmy, v jednotlivých pobočkách či s externími spolupracovníky.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK

K čemu můžete využít modul dokumenty


  • Tento modul může být využíván pro archivaci dokumentů, neboť u každého dokumentu je vidět, kdo dokument vložil, kdy se tak stalo a o kolikátou se jedná verzi (včetně možnosti zobrazení verzí předchozích).
  • Modul umožňuje vytvářet typy (složky) a podtypy (podsložky) dokumentů, ke kterým je poté možné nastavit různé typy přístupových práv pro jednotlivé pracovníky – přístup do složek a podsložek jen pro oprávněné uživatele.
  • Počet úrovní ani množství ukládaných dokumentů při vytváření víceúrovňové struktury řazení dokumentů nejsou omezeny.
  • Ve všech složkách i podsložkách s uloženými dokumenty je možné jednoduše vyhledávat a třídit je. Vyhledávat je možné i přímo uvnitř dokumentů, a to ve více jak šedesáti typech souborů (jako například: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf, .txt, .csv), včetně pdf a ocr nad naskenovanými dokumenty.
  • K vloženým dokumentům lze přiřazovat klíčová slova (tagy), podle kterých je pak možné dokument vyhledat.
  • Jednotlivé dokumenty uložené v rámci modulu dokumenty (soubory typu Word, Excel a PowerPoint) lze editovat přímo v modulu dokumenty (není nutné dokument ukládat na disk, upravit a znovu nahrát).
  • Na vložené dokumenty je v případě potřeby možné vygenerovat přímý odkaz pro stažení dokumentu osobami, které nejsou uživateli eIntranetu.
  • O vložení nového dokumentu je možné nechat rozeslat novinku prostřednictvím modulu novinky.

Elektronické dokumenty jsou mezi firmami stále oblíbenější a eIntranet.net není jiný. eIntranet.net poskytuje systém elektronické správy dokumentů, který nabízí řadu výhod pro organizace, které chtějí zefektivnit své procesy správy dokumentů. Zde je několik hlavních výhod používání elektronických dokumentů pomocí eIntranet.net: 1. Zvýšení efektivity: Elektronické dokumenty snižují nároky na ruční práci, zvyšují rychlost a přesnost a obecně se spravují snadněji než jiné typy dokumentů. Lze je sdílet rychle a bezpečně, což eliminuje potřebu objemných papírových dokumentů. 2. Eliminace nákladů na tisk: S elektronickými dokumenty odpadá potřeba fyzického tisku nebo nákladů na distribuci. To pomáhá organizacím šetřit peníze a zlepšovat jejich hospodářské výsledky. 3. Lepší dodržování předpisů: Služba eIntranet.net umožňuje ukládat dokumenty do zabezpečeného úložiště a udržovat aktualizované verze těchto dokumentů. Tím je zajištěn soulad s regulačními požadavky a normami. 4. Automatizace dokumentů: eIntranet.net umožňuje automatizovat pracovní postupy s dokumenty a zefektivnit jejich zpracování. Tím se zvyšuje efektivita a snižuje počet chyb. 5. Vylepšená bezpečnost: V rámci projektu EInteRnet.cz je možné využít tzv: Elektronické dokumenty jsou mnohem bezpečnější než papírové dokumenty. Lze je šifrovat a sledovat, což umožňuje kontrolovat, kdo má přístup k citlivým informacím. Možnost snadného ukládání, správy a bezpečného sdílení dokumentů je hlavní výhodou používání elektronických dokumentů pomocí eIntranet.net. Využitím těchto výhod mohou organizace zefektivnit své procesy správy dokumentů, zlepšit dodržování předpisů a zároveň snížit náklady.