Videokonference mezi uživateli aplikace i externími spolupracovníky

Praktický nástroj pro realizaci videohovorů/videokonferencí/online schůzek

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK ES

Snadný a rychlý způsob komunikace online


 • Jednoduchý způsob zakládání video konferencí/hovorů/schůzek
 • Poslání pozvánky uživatelům aplikace či generování odkazu pro externí uživatele
 • Praktický nástroj pro usnadnění komunikace a úsporu času v každé firmě
 • Podpora komunikace mezi zaměstnanci firmy i externími pracovníky (obchodními partnery).
 • Zabezpečení přístupu pro externí spolupracovníky přes heslo
 • V rámci probíhajících videohovorů můžete:

 • vypínat a zapínat zvuk
 • vypínat a zapínat kameru
 • hlásit se
 • chatovat
 • sdílet obrazovku

Online schůzky/hovory/videokonference nabízejí několik výhod, které mohou být velmi přínosné pro jednotlivce i organizace. Zde jsou některé z hlavních výhod:

Úspora času a nákladů - odpadá potřeba cestovat na místo schůzky, rychlé plánování a realizace 

Flexibilita a dostupnost - účastníci se mohou připojit odkudkoliv 

Technologické výhody - sdílení obrazovky, psaní na tabuli 

Zlepšení pracovního života - umožňuje lepší sladění pracovních povinností s osobním životem, flexibilní pracovní doba 

Interaktivita a zapojení - nástroje pro hlasování, chat, sdílení dokumentů