Evidence majetku elektronicky

Modul evidence majetku umožňuje jednoduchým a přehledným způsobem evidovat veškerý firemní majetek.

Dostupné v jazycích:

K čemu můžete využít modul evidence majetku


 • U každé položky majetku je vidět celkový počet jednotek (např. kusů, kg, sad, souborů apod.) i počet aktuálně dostupných jednotek.
 • Majetek je možné umístit, tj. přiřadit osobě, která za něj bude zodpovědná a která ho může spotřebovat.
 • V rámci modulu je možné nadefinovat i vlastní typ majetku a zadat e-mailovou adresu, na které přijde oznámení v případě změny stavu majetku.
 • U jednotlivé položky majetku je možné zadat a evidovat podstatné údaje související se správou tohoto majetku, jako je jeho evidenční číslo, typ majetku, středisko, umístění, podrobnosti o jeho nákupu, datum konce platnosti záruky, fotografii majetku apod.
 • O každé úpravě provedené s evidovaným majetkem je veden záznam.
 • K jednotlivým položkám majetku je možné průběžně doplňovat relevantní provozní informace (zápůjčka majetku, reklamace apod).
 • Modul umožňuje nastavení odlišných práv pro různé typy uživatelů (od možnosti pouhého náhledu do evidence po možnost úpravy, přidávání, mazání a obnovování jednotlivých položek majetku).
 • V rámci modulu je možné si ke každé evidované položce majetku vygenerovat předávací protokol o svěření majetku konkrétnímu uživateli/zaměstnanci.
 • Ke každému majetku v evidenci je možné si vygenerovat QR kód a nalepit ho na evidovaný majetek. Tento kód lze potom načíst pomocí čtečky QR kódů v jakémkoliv mobilním telefonu (Android/Iphone) a zobrazit si podrobné informace o majetku.
 • Pomocí načteční jednotlivých QR kódů je potom možné vytvářet inventární seznamy nebo u evidovaného majetku provádět revize.
 • O nutnosti provedení revize u evidovaného majetku je možné nechat automaticky vytvořit úkol v modulu úkoly (úkol se vytvoří požadovaný počet dní předem).