Hlídání insolvenčního rejstříku

Modul insolvence umožňuje automatické sledování informací o tom, zda Váš obchodní partner nemá zápis v insolvenčním rejstříku, a automatické sledování informací o tom, zda dodavatel nepatří mezi nespolehlivé plátce DPH, tj. zda plní své povinnosti ve vztahu ke správě daně (pro plátce DPH).

K čemu můžete využít modul insolvence


  • Po zapsání identifikačních údajů u subjektů (IČO nebo RČ), které mají být hlídány z důvodu insolvence či nespolehlivosti plátce DPH, modul automaticky hlídá případné změny; pokud dojde ke změně u vložených subjektů nebo se objeví v insolvenčním rejstříku, aplikace zašle relevantním osobám informační e-mail.
  • Do insolvenčního rejstříku je zapsán subjekt, proti kterému je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení; pokud se takový subjekt (dodavatel) dostane do insolvenčního rejstříku, stává se pak rizikovým subjektem pro uzavírání dalších obchodních vztahů.
  • Modul dále ověřuje spolehlivost plátců DPH – pokud firma, která je plátcem DPH, odebere zboží nebo službu od nespolehlivého plátce DPH, ručí za nezaplacenou DPH z tohoto zdanitelného plnění za svého dodavatele, pokud byl v okamžiku uskutečnění plnění na seznamu nespolehlivých plátců DPH.
  • V modulu je možné sledovat informace o insolvencích:
    • právě probíhajících
    • veškerých (tj. i již uzavřených)
  • Subjekty, u kterých mají být hlídány insolvence, případně nespolehlivost plátce DPH, je možné hromadně naimportovat z Excelu – importuje se vždy maximálně 100 firem/osob najednou. .