Elektronická evidence listinné pošty

Modul listinná pošta je určen pro evidenci příchozí a odchozí listinné firemní pošty; je propojen s modulem schvalování, což umožňuje předání vloženého záznamu ke schválení odpovědnými pracovníky v elektronické podobě.

K čemu můžete využít modul listinná pošta


  • Listinná pošta je rozřazována do složek Doručená nebo Odeslaná.
  • Aplikace automaticky přiděluje evidenční číslo vloženým dokumentům (ve formátu číslo/rok) a hlídá kontinuálnost číselné řady.
  • Dále je možné určit případného řešitele došlého dokumentu – jmenovaný řešitel je o vložení nového dokumentu informován automaticky prostřednictvím e-mailové zprávy.
  • Systém umožňuje, pokud je to z hlediska archivace nutné, nahrát scan příchozího/odchozího dokumentu.