Objednávky vydané

Modul objednávky vydané slouží k vytváření a elektronické evidenci vydaných objednávek. Efektivní práce s objednávkami vydanými od firemních zákazníků.

Dostupné v jazycích:

K čemu můžete využít modul objednávky vydané


  • Vytvoření skupin vydaných objednávek dle firemních potřeb .
  • Možnost evidence interních poznámek/příloh.
  • Návaznost na související dokumenty – možnost vytvoření poptávky, objednávky vydané, zakázky, dodacího listu a faktury vydané (bez dodacího listu).
  • Propojení s modulem zakázky (výběr z evidovaných zakázek).
  • Propojení s modulem CRM – evidence údajů o zákaznících.
  • Statistika vydaných objednávek dle let.
  • Vyhledávání objednávek dle různých kritérií – datum, firma apod.
Vytváření objednávek vydaných