Vytváření, předkládání a schvalování firemních žádostí v elektronické podobě

Modul žádosti umožňuje vytváření různých typů formulářů pro předkládání žádostí (žádost o kurz, pracovní pomůcky, finance apod.) a nastavení procesu jejich schvalování (v rámci jednoho či více kol) v elektronické podobě dle konkrétních potřeb firmy.

K čemu můžete využít modul žádosti


 • Formulář žádosti k vyplnění, případně schvalovací formulář, vytváří správce aplikace v rámci nastavení modulu dle konkrétních potřeb společnosti.
 • V rámci modulu je možné nastavit libovolný počet schvalovacích kol (žádost může např. schvalovat přímý nadřízený pracovník a následně ředitel organizace).
 • Schvalovat žádost je možné buď pouze ano-ne nebo vyplněním schvalovacího formuláře.
 • Žádost je možné v případě potřeby vrátit žadateli k doplnění.
 • Schvalovatele jednotlivých kol může správce aplikace určit jmenovitě nebo definuje pracovní pozici uživatelů, kteří mohou žádost schválit. Dále je možné nastavit, zda bude mít žadatel možnost výběru konkrétního schvalovatele z předem definovaných.
 • O každému kroku provedeném se žádostí je zapsán záznam, díky čemuž je dohledatelná kompletní historie záznamu.
 • Žádosti zadané do systému jsou přehledně tříděny a uživatel tak v jednotlivých sekcí může dle potřeby vidět všechny žádosti, žádosti čekající na vyplnění/doplnění, žádosti čekající na schválení a zamítnuté žádosti.
 • Žádosti předložené v systému je možné vytisknout.
PRAKTICKÝ PŘÍKLAD:
Požadavek:
Firma potřebuje vytvořit pro schvalování vzdělávání zaměstnanců formulář Žádost o kurz s následujícím postupem schvalování:

 • žádost vyplní zaměstnanec, který se chce kurzu účastnit, a následně ji zašle ke schválení svému vedoucímu ke schválení
 • vedoucí pracovník vyplní u žádosti schvalovací formulář, kde doporučí/nedoporučí žádost ke schválení a žádost schválí/zamítne
 • následně nadřízený pracovník (ředitel) žádost schválí nebo zamítne, případně doplní další info a vrátí k doplnění
KOLO FORMULÁŘ MŮŽE VYPLNIT – ŽADATELÉ MŮŽE VYPLNIT – SCHVALOVATELÉ
Kolo 1 – vyplnění žádosti doplnění polí formuláře dle potřeby (pro každý údaj 1 pole – např. název kurzu, termín konání kurzu apod.) zaměstnanci není uveden nikdo (tím žádost automaticky přejde do dalšího kola, kde schvalovatel doplní potřebné informace a žádost schválí/zamítne; pokud by nebyly vyžadovány doplňující údaje, je možné zde uvést vedoucí pracovníky, kteří budou mít možnost schválit/zamítnout/vrátit k doplnění, ale bez možnosti doplnění dalších údajů)
Kolo 2 – schvalování žádosti doplnění polí formuláře dle potřeby – např. kdo proplatí, je žádán zástup apod. nadřízení pracovníci – doplní potřebné údaje do schvalovacího formuláře nadřízení pracovníci – schválí ano/ne a žádost přejde vyšším pracovníkům k vyjádření
Kolo 3 – schvalování žádosti doplnění polí formuláře dle potřeby – pokud není formulář využit, přejde automaticky ke schválení jednatelé – doplní se pouze v případě, pokud je třeba jejich vyjádření na schvalovacím formuláři jednatelé – žádost schválí/zamítnou