Systém CRM

Modul CRM je zameraný na podporu a udržiavanie vzťahov so zákazníkmi, obchodnými partnermi, klientmi a inými spolupracujúcimi subjektmi. Je to jednoduché a prehľadné riešenie, ktoré umožňuje zaznamenávať všetky dôležité informácie týkajúce sa všetkých obchodných partnerov a podporuje vzájomnú komunikáciu s nimi.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK ES

Na čo môžete modul CRM použiť


 • V rámci modulu môžete prispôsobiť prednastavené možnosti pre:
  • typ spoločnosti (napr. dodávateľ, investor, konkurent, médium, zákazník)
  • stav spoločnosti (napr. súčasná, bez záujmu, bývalá, potenciálna)
  • odvetvie spoločnosti (napr. IT, maloobchod, priemysel, služby, telekomunikácie, veľkoobchod, školstvo, zdravotníctvo)
  • kontakt - pozícia (napr. asistent, ekonóm, personalista, vedúci pracovník, marketing, nákupca, obchodný zástupca, riaditeľ, účtovník)
  • adresa - typ (napr. sídlo, kancelárie, predajňa, sklad, výrobný závod)
  • typ záznamu (napr. e-mail, fax, ponuka, zápisnica, stretnutie, zmluva, telefonát).
 • Modul má pevne definované stavy záznamu, a to:
  • Naplánované
  • Riešené
  • Vyriešené
  • Zrušené
 • Ak je stav záznamu Naplánované alebo Vyriešené, záznam sa stane úlohou, ktorú možno prideliť inému používateľovi na vyriešenie (vybraný používateľ je automaticky upozornený e-mailom).
 • V rámci modulu je možné použiť niekoľko spôsobov vyhľadávania - od rýchleho vyhľadávania až po filtrovanie firemných kontaktov (názov firmy, odvetvie, počet zamestnancov atď.) alebo zadávanie záznamov podľa typu kontaktu (telefonát, stretnutie, ponuka...).
 • V rámci sekcie Kalendár je možné prehľadne zobraziť záznamy zadané ako úlohy (používateľ vidí v kontexte mesiaca, aké úlohy má riešiť). Detail úlohy je možné zobraziť aj prejdením myšou nad záznam a kliknutím na záznam je možné otvoriť celý záznam úlohy a zobraziť podrobnosti.
 • V časti Firmy je možné v prípade potreby použiť funkciu hromadného zadávania úloh/záznamov, ktorá umožňuje pridať potrebné položky do viacerých záznamov naraz. Taktiež je možné zapnúť/vypnúť zobrazenie vybraných stĺpcov so zaznamenanými informáciami alebo zmeniť poradie zobrazených stĺpcov (k pôvodným nastaveniam tabuľky sa môžete vrátiť pomocou tlačidla "Obnoviť nastavenia tabuľky").
 • Modul tiež ponúka zobrazenie rôznych typov prehľadov a štatistík týkajúcich sa vložených záznamov. Používateľ môže prehľadne vidieť zoznam nadchádzajúcich alebo čakajúcich úloh. Pre riadenie spoločnosti sú dôležité najmä zoznamy všetkých vykonaných záznamov, zobrazenie počtu záznamov za posledných 30 dní alebo štatistiky s názvom "Aktivita zamestnancov za posledných 30 dní".
 • Modul umožňuje odosielanie hromadných e-mailových správ klientom alebo zákazníkom (napr. bulletinov). Požadované e-mailové adresy je možné vyfiltrovať v sekcii Mailing (Rozosielanie) a následne nechať odoslať správu - je možné odoslať správu na 50 e-mailových adries naraz. Rozosielanie je aktívne pre používateľov s extra tarifou, ostatní si musia vyfiltrované a zobrazené adresy skopírovať do svojho e-mailového klienta a odoslať odtiaľ.

 

 

V dnešnom vysoko konkurenčnom podnikateľskom prostredí je pre úspech nevyhnutné mať najmodernejší a najefektívnejší systém riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM). eIntranet.net poskytuje podnikom výkonné, ale jednoduché riešenie CRM, ktoré pomáha organizáciám maximalizovať spokojnosť zákazníkov, zefektívniť prevádzku a urýchliť rast. Elektronický softvér CRM od spoločnosti eIntranet.net pomáha podnikom znižovať náklady, zlepšovať služby zákazníkom a maximalizovať zisky. Kombináciou integrovaných funkcií automatizácie marketingu s údajmi o zákazníkoch v reálnom čase systém CRM spoločnosti eIntranet.net zjednodušuje a automatizuje proces budovania vzťahov so zákazníkmi, sledovania interakcií so zákazníkmi a riadenia vzťahov so zákazníkmi. Elektronický softvér CRM od spoločnosti eIntranet.net umožňuje podnikom poskytovať personalizované zákaznícke skúsenosti, ktoré vedú k zvýšeniu lojality zákazníkov a vyššej miere ich udržania. Vďaka možnosti segmentovať zákazníkov na základe demografických alebo psychografických profilov softvér CRM od spoločnosti eIntranet.net umožňuje podnikom prispôsobiť svoje správy a propagačné ponuky tak, aby lepšie oslovili potenciálnych zákazníkov a udržali si existujúcich. Spoliehaním sa na softvér eIntranet.net majú podniky prístup k výkonným analytickým funkciám, ktoré im umožňujú získať hlboký prehľad o správaní a preferenciách zákazníkov. Organizácie tak môžu vyvíjať efektívnejšie marketingové stratégie a prispôsobovať svoje ponuky služieb tak, aby lepšie spĺňali očakávania zákazníkov. Komplexná analýza údajov, ktorú poskytuje softvér CRM spoločnosti eIntranet.net, tiež pomáha spoločnostiam prijímať informované rozhodnutia rýchlejšie a hospodárnejšie. Softvér CRM spoločnosti eIntranet.net napokon zlepšuje spoluprácu medzi jednotlivými oddeleniami v rámci organizácií. Vďaka integrácii údajov do jednej platformy môžu obchodníci, obchodní zástupcovia a odborníci na služby zákazníkom zdieľať informácie v reálnom čase a poskytovať tak jednotnú zákaznícku skúsenosť. Okrem toho intuitívne používateľské rozhranie eIntranet.net uľahčuje hladšiu komunikáciu medzi tímami a umožňuje zamestnancom zostať v spojení bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Jednoducho povedané, elektronický softvér CRM od spoločnosti eIntranet.net ponúka organizáciám efektívnosť, flexibilitu a škálovateľnosť na úspešné riadenie vzťahov so zákazníkmi. Vďaka svojim špičkovým funkciám je softvér CRM od spoločnosti eIntranet.net ideálnym riešením pre podniky, ktoré chcú zvýšiť angažovanosť zákazníkov a posilniť lojalitu k značke.