Systém CRM

Modul CRM je zameraný na podporu a udržiavanie vzťahov so zákazníkmi, obchodnými partnermi, klientmi a inými spolupracujúcimi subjektmi. Je to jednoduché a prehľadné riešenie, ktoré umožňuje zaznamenávať všetky dôležité informácie týkajúce sa všetkých obchodných partnerov a podporuje vzájomnú komunikáciu s nimi.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete modul CRM použiť


 • V rámci modulu môžete prispôsobiť prednastavené možnosti pre:
  • typ spoločnosti (napr. dodávateľ, investor, konkurent, médium, zákazník)
  • stav spoločnosti (napr. súčasná, bez záujmu, bývalá, potenciálna)
  • odvetvie spoločnosti (napr. IT, maloobchod, priemysel, služby, telekomunikácie, veľkoobchod, školstvo, zdravotníctvo)
  • kontakt - pozícia (napr. asistent, ekonóm, personalista, vedúci pracovník, marketing, nákupca, obchodný zástupca, riaditeľ, účtovník)
  • adresa - typ (napr. sídlo, kancelárie, predajňa, sklad, výrobný závod)
  • typ záznamu (napr. e-mail, fax, ponuka, zápisnica, stretnutie, zmluva, telefonát).
 • Modul má pevne definované stavy záznamu, a to:
  • Naplánované
  • Riešené
  • Vyriešené
  • Zrušené
 • Ak je stav záznamu Naplánované alebo Vyriešené, záznam sa stane úlohou, ktorú možno prideliť inému používateľovi na vyriešenie (vybraný používateľ je automaticky upozornený e-mailom).
 • V rámci modulu je možné použiť niekoľko spôsobov vyhľadávania - od rýchleho vyhľadávania až po filtrovanie firemných kontaktov (názov firmy, odvetvie, počet zamestnancov atď.) alebo zadávanie záznamov podľa typu kontaktu (telefonát, stretnutie, ponuka...).
 • V rámci sekcie Kalendár je možné prehľadne zobraziť záznamy zadané ako úlohy (používateľ vidí v kontexte mesiaca, aké úlohy má riešiť). Detail úlohy je možné zobraziť aj prejdením myšou nad záznam a kliknutím na záznam je možné otvoriť celý záznam úlohy a zobraziť podrobnosti.
 • V časti Firmy je možné v prípade potreby použiť funkciu hromadného zadávania úloh/záznamov, ktorá umožňuje pridať potrebné položky do viacerých záznamov naraz. Taktiež je možné zapnúť/vypnúť zobrazenie vybraných stĺpcov so zaznamenanými informáciami alebo zmeniť poradie zobrazených stĺpcov (k pôvodným nastaveniam tabuľky sa môžete vrátiť pomocou tlačidla "Obnoviť nastavenia tabuľky").
 • Modul tiež ponúka zobrazenie rôznych typov prehľadov a štatistík týkajúcich sa vložených záznamov. Používateľ môže prehľadne vidieť zoznam nadchádzajúcich alebo čakajúcich úloh. Pre riadenie spoločnosti sú dôležité najmä zoznamy všetkých vykonaných záznamov, zobrazenie počtu záznamov za posledných 30 dní alebo štatistiky s názvom "Aktivita zamestnancov za posledných 30 dní".

Modul umožňuje odosielať hromadné e-mailové správy klientom alebo zákazníkom (napr. newslettre). Požadované e-mailové adresy môžete vyfiltrovať v časti Mailing a potom nechať odoslať správu - je možné odoslať správu na 50 e-mailových adries naraz.

Odosielanie je aktívne pre používateľov s extra tarifou, ostatní musia skopírovať filtrované a zobrazené adresy do svojho e-mailového klienta a odoslať odtiaľ.