Zaznamenávanie informácií o zamestnancoch

Modul umožňuje prehľadne ukladať kontaktné údaje týkajúce sa vlastných zamestnancov. Informácie o zamestnancoch, ktoré sa zobrazujú v rámci tohto modulu, automaticky nahráva správca aplikácie zo sekcie Nastavenia, karta Používatelia. Modul umožňuje vložiť fotografiu zamestnanca a rýchlo nájsť potrebné informácie.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK

Na čo môžete použiť modul Zamestnanci


 • Prehľadné uchovávanie kontaktných údajov vlastných zamestnancov, ako sú:
  • meno a priezvisko
  • e-mailová adresa
  • telefón (mobil, pevná linka)
  • kancelária
  • ďalšie personálne údaje (osobné číslo, stredisko, organizačná jednotka)
 • Zobrazenie organizačnej štruktúry - diagram sa automaticky generuje na základe nastavení nadriadeného pre každého používateľa
 • Lepšia orientácia v štruktúre firmy - modul umožňuje vložiť fotografiu zamestnanca, čo je výhodné napríklad vo väčších firmách alebo pre nových zamestnancov.
 • V prípade potreby je možné v nastaveniach modulu pridať voliteľné polia s prístupom len pre vybraných používateľov - to umožňuje registráciu citlivejších údajov, ako je dátum narodenia zamestnanca, číslo bankového účtu atď.
 • Dokumenty je možné evidovať aj vo forme prílohy pre jednotlivých zamestnancov - napr. pracovné zmluvy alebo iné potvrdenia.
 • Rýchle vyhľadávanie a triedenie kontaktov uľahčuje vyhľadávanie potrebných informácií.
 • Údaje obsiahnuté v module možno v prípade potreby stiahnuť do programu Excel alebo vytlačiť.
 • Po zadaní najbližšieho nadriadeného zamestnanca (v časti Nastavenia, karta Používatelia) môžete v module nechať zobraziť organizačnú schému používateľov.