Vydané príkazy

Modul vydaných objednávok slúži na vytváranie a elektronickú evidenciu vydaných objednávok. Podľa potreby je možné nastaviť rôzne skupiny vydaných príkazov.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete použiť modul objednávok


  • Vytváranie skupín vystavených objednávok podľa potrieb spoločnosti.
  • Možnosť zaznamenávania interných poznámok/príloh.
  • Prepojenie na súvisiace doklady - možnosť vytvoriť požiadavku, objednávku vydanú, objednávku, dodací list a faktúru vydanú (bez dodacieho listu).
  • Pripojenie k modulu zmlúv (výber zo zaregistrovaných zmlúv).
  • Prepojenie s modulom CRM - evidencia údajov o zákazníkoch.
  • Štatistika vydaných objednávok podľa rokov.
  • Vyhľadávanie objednávok podľa rôznych kritérií - dátum, spoločnosť atď.