Program na spracovanie elektronickej práceneschopnosti eSick - elektronická práceneschopnosť

Modul eSick leave umožňuje automatické spracovanie eSick leave zamestnancov (používateľov eIntranetu).

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete použiť modul eSick leave


  • Efektívna práca s práceneschopnosťou zamestnancov.
  • Automatický zápis neprítomnosti z dôvodu choroby do evidencie dochádzky zamestnanca (používateľa eIntranetu).
  • Prehľadné zobrazenie aktuálnej a minulej práceneschopnosti zamestnancov.
  • Jednoducho vyhľadávajte vo svojich registráciách v systéme eSick leave.
  • Pôvodné informácie o pracovnej neschopnosti si môžete stiahnuť z CSSA vo formáte pdf.
  • Postup na aktiváciu automatického spracovania elektronickej práceneschopenky nájdete tu: eSick leave.pdf