Spoločné dokumenty

Modul dokumentov poskytuje priestor na prehľadné ukladanie všetkých dôležitých dokumentov, ako sú zmluvy, interné predpisy, formuláre, normy, manuály atď., a umožňuje ich zdieľanie v rámci celej spoločnosti, v jednotlivých pobočkách alebo s externými spolupracovníkmi.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK

Na čo môžete použiť modul dokumentov


  • Tento modul možno použiť na archiváciu dokumentov, pretože pri každom dokumente je možné zistiť, kto ho vložil, kedy sa tak stalo a o akú verziu ide (vrátane možnosti zobrazenia predchádzajúcich verzií).
  • Modul umožňuje vytvárať typy (zložky) a podtypy (podpriečinky) dokumentov, ku ktorým je potom možné nastaviť rôzne typy prístupových práv pre jednotlivých pracovníkov - prístup k zložkám a podpriečinkom len pre oprávnených používateľov.
  • Pri vytváraní viacúrovňovej štruktúry usporiadania dokumentov nie je obmedzený počet úrovní ani počet dokumentov, ktoré možno uložiť.
  • Všetky priečinky a podpriečinky s uloženými dokumentmi môžete jednoducho prehľadávať a triediť. Vyhľadávať môžete aj priamo v dokumentoch, a to vo viac ako šesťdesiatich typoch súborov (napríklad .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf, .txt, .csv) vrátane súborov pdf a ocr nad naskenovanými dokumentmi.
  • Vloženým dokumentom môžete priradiť kľúčové slová (značky), ktoré potom môžete použiť na vyhľadávanie dokumentu.
  • Jednotlivé dokumenty uložené v module dokumentov (súbory Word, Excel a PowerPoint) možno upravovať priamo v module dokumentov (nie je potrebné ukladať dokument na disk, upravovať ho a znovu nahrávať).
  • V prípade potreby je možné vygenerovať priamy odkaz na vložené dokumenty na stiahnutie pre osoby, ktoré nie sú používateľmi eIntranetu.
  • Prostredníctvom modulu správ je možné odoslať správu o vložení nového dokumentu.