Jednoduchý online nástroj na plánovanie stretnutí

Modul plánovania schôdzí umožňuje jednoduchú a efektívnu organizáciu stretnutí, schôdzok, rokovaní alebo porád.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete použiť modul plánovania schôdzok


  • Vytvorenie podujatia a hlasovanie o prijateľnom termíne stretnutia pozvanými účastníkmi - možnosť výberu 1 alebo všetkých vhodných termínov.
  • Možnosť hlasovať len pre používateľov eIntranetu alebo poslať vygenerovaný odkaz aj nepoužívateľom aplikácie.
  • Zriaďovateľ podujatia je priebežne informovaný o priebehu hlasovania jednotlivých účastníkov prostredníctvom e-mailu.
  • Hlasovanie môže byť ukončené v stanovenom čase alebo okamžite (podľa potreby).
  • Po ukončení hlasovania sa pozvaným účastníkom zašle dohodnutý dátum.
  • Výsledky hlasovania možno exportovať do programu Excel.