Elektronická evidencia vykonanej práce a súvisiacich nákladov pre zákazníkov (vrátane možnosti elektronického podpisu zákazníka)

Modul časových výkazov sa používa na vykazovanie vykonanej práce a súvisiacich nákladov. V rámci modulu je možné vytvoriť databázu použitých zariadení, vybavenia, servisných prác, materiálu, dopravy a vytlačiť vygenerovaný formulár v pdf vrátane podpisu zákazníka. Modul umožňuje vytvárať rôzne skupiny pracovných výkazov podľa potreby.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Elektronické spracovanie pracovných výkazov


  • Efektívna a prehľadná správa dokumentov na fakturáciu vykonanej práce zákazníkom
  • Možnosť vytvárať rôzne skupiny pracovných výkazov podľa potreby
  • Zostavenie jednotlivých častí správ podľa potreby - vyplnenie prístrojov/prístrojov, práca, materiál, doprava, vedľajšie náklady
  • Možnosť podpísania vyplneného pracovného výkazu zákazníkom priamo v aplikácii
  • Označenie pracovného hárku, že je už určený na fakturáciu pre fakturantov
  • Možnosť vytlačiť pracovný výkaz vo formáte pdf alebo ho poslať e-mailom
  • Možnosť filtrovania pracovných výkazov podľa ich stavu