Softvér na registráciu vodičov

Modul evidencie vodičov umožňuje efektívne a prehľadne evidovať základné informácie o vodičoch vozidiel vo firmách (čísla vodičských preukazov, skupiny, pre ktoré je vodič oprávnený, prípadné obmedzenia) a sledovať aktuálnosť súvisiacich dátumov (platnosť vodičských preukazov, lekárske prehliadky alebo školenia vodičov). Takisto je možné sledovať termíny lekárskych prehliadok používateľov, ktorí nemajú vodičský preukaz.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK

Na čo môžete použiť záznam o jazde


  • Zaznamenané údaje sú rozdelené do niekoľkých oddielov - základné údaje, licenčné skupiny, školenia a lekárske vyšetrenia.
  • Modul definuje hlavné údaje, ktoré sa budú zaznamenávať, ale podľa potreby je možné vypnúť/zapnúť zobrazovanie vybraných údajov.
  • Okrem štandardných skupín vodičských preukazov modul umožňuje aj registráciu preukazov pre paletové vozíky.
  • Modul sleduje blížiace sa termíny (uplynutie platnosti vodičského preukazu, lekárskej prehliadky alebo odborného školenia) a automaticky posiela e-mailovú správu príslušným osobám, v ktorej ich informuje o blížiacom sa uplynutí platnosti (14 dní pred termínom).
  • Takisto je možné viesť záznamy o lekárskych prehliadkach používateľov, ktorí nemajú vodičský preukaz. V rámci záznamu je možné nastaviť obdobie opakovaných lekárskych prehliadok (1 rok až 6 rokov) a sledovať platnosť týchto prehliadok.
  • Údaje o vodičoch v registri je možné vyhľadávať pomocou funkcie rýchleho vyhľadávania alebo filtrovať používateľov podľa vodičských preukazov, ktoré získali.
  • Všetky údaje o vodičoch v registri je možné prevziať do prehľadnej tabuľky programu Excel.
  • Modul umožňuje nastaviť rôzne prístupové práva pre rôzne typy používateľov - od možnosti jednoduchého prehliadania registra až po možnosť zadávať, upravovať a vymazávať údaje o vodičoch v registri.