Vytváranie, predkladanie a schvaľovanie podnikových žiadostí v elektronickej forme

Modul žiadosti umožňuje vytvárať rôzne typy formulárov na podávanie žiadostí (žiadosť o kurz, náhradné voľno, pracovné pomôcky, financie atď.) a nastaviť proces ich schvaľovania (v rámci jedného alebo viacerých kôl) v elektronickej podobe podľa konkrétnych potrieb spoločnosti.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK

Na čo môžete použiť aplikačný modul


  • V nastaveniach modulu správca aplikácie vytvorí formulár žiadosti, ktorý sa má vyplniť, a vytvorí príslušný schvaľovací proces podľa pravidiel spoločnosti - formuláre žiadosti a schválenia možno vytvoriť jednoducho do 15 minút.
  • V rámci modulu je možné nastaviť ľubovoľný počet schvaľovacích kôl (napr. žiadosť môže schváliť priamy nadriadený a následne riaditeľ organizácie).
  • Žiadosť môžete schváliť buď len formou áno/nie, alebo vyplnením schvaľovacieho formulára - pridaním obmedzení alebo vysvetlení.
  • V prípade potreby sa žiadosť môže vrátiť žiadateľovi na doplnenie (alebo predchádzajúcemu schvaľovateľovi - napríklad riaditeľ vráti žiadosť nadriadenému žiadateľa na doplnenie).
  • Správca aplikácie môže určiť schvaľovateľov jednotlivých kôl alebo definovať pracovné úlohy používateľov, ktorí môžu žiadosť schváliť. Je tiež možné nastaviť, či si žiadateľ bude môcť vybrať konkrétneho schvaľovateľa z preddefinovaných.
  • O každom kroku vykonanom v súvislosti so žiadosťou sa vedie záznam, aby bolo možné sledovať úplnú históriu schvaľovacieho procesu.
  • Žiadosti vložené do systému schvaľovania sú prehľadne zoradené a používateľ môže podľa potreby v jednotlivých sekciách vidieť všetky žiadosti, žiadosti v štádiu riešenia/pripravené žiadosti, žiadosti čakajúce na schválenie a zamietnuté žiadosti.
  • Žiadosti predložené v schvaľovacom programe je možné vytlačiť.

V záujme urýchlenia podávania podobných žiadostí je možné jednotlivé žiadosti kopírovať.