Systém na prideľovanie a sledovanie úloh

Modul úlohy slúži na prehľadnú správu a prideľovanie úloh zamestnancom a externým spolupracovníkom alebo všetkým používateľom, ktorí majú k tomuto modulu prístupové práva. Práva jednotlivých používateľov jednoducho definuje správca aplikácie a potom je možné im priradiť potrebné úlohy.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK

Na čo môžete použiť modul úloh


  • V rámci modulu je možné sledovať históriu úlohy a sledovať jej priebeh.
  • Okrem dátumu dokončenia úlohy je možné nastaviť aj požiadavku na zadanie času dokončenia úlohy.
  • Zadávateľ úlohy môže určiť prioritu úlohy. Zadané úrovne priority sú štandardne definované ako: najnižšia - nízka - stredná - vysoká - najvyššia. Počet úrovní priority a ich názvy môže správca aplikácie upraviť podľa potrieb spoločnosti.
  • Úlohy sa zaznamenávajú vrátane všetkých poznámok, stavov a zmien, ktoré sa v nich vykonali, a príloh, ktoré sa k nim pridali.
  • Všetci pridelení riešitelia a zadávateľ sú informovaní o každej zmene úlohy a jej priebehu.
  • Pri zadávaní úlohy je možné nastaviť pripomenutie dokončenia úlohy pre hlavného riešiteľa alebo všetkých riešiteľov. Pripomenutie je možné poslať e-mailom alebo sms správou.
  • Pri zobrazení vybranej úlohy môžete prehľadne vidieť aktuálny stav úlohy - nová, pridelená, vyriešená, čaká na odpoveď, pozastavená, vrátená - na riešenie, vyriešená, zrušená.
  • Úlohy môžete triediť podľa rôznych filtrov - všetky úlohy, moje čakajúce úlohy, podľa zadávateľa alebo stavu úlohy.

- Rozšírené vyhľadávanie v úlohách je možné pomocou rôznych kritérií - v názvoch úloh, podľa obdobia, kedy bola úloha vytvorená, podľa zadávateľa úlohy alebo jej riešiteľov.
- Úlohy je možné zadávať riešiteľom hromadne - táto funkcia je užitočná pri zadávaní rovnakého typu úlohy viacerým používateľom s následnou požiadavkou potvrdenia splnenia úlohy každým riešiteľom zvlášť.
- Vďaka prepojeniu s modulom pracovných výkazov je možné vykazovať vykonanú prácu na jednotlivých úlohách.