13.3.2023 - Stiahnutie faktúr na platbu predplatného

Na karte Nastavenia, Predplatné môžete teraz vyhľadať a prevziať faktúry za platené predplatné aplikácií.
Daňové doklady za platby predplatného sa budú naďalej štandardne posielať na fakturačné e-maily uvedené v nastaveniach účtu, možno ich len dodatočne dohľadať a stiahnuť v rámci používateľských účtov. Používateľ, ktorý má práva správcu pre sekciu Predplatné, ich nájde tu:

7.3.2023 - Oznámenie o nepotvrdenej účasti pre vybraných používateľov

V nastaveniach modulu Dochádzka je teraz možné vybrať používateľov, ktorým sa má zasielať oznámenie o neschválenej (nepotvrdenej) dochádzke - predtým bolo možné zasielať ho len všetkým používateľom s prístupom do modulu Dochádzka alebo nikomu.

3.3.2023 - Štatistiky najpoužívanejších modulov v rámci aplikácie eIntranet.net

Aplikácia eIntranet.net v súčasnosti obsahuje viac ako 50 modulov, ktoré sú zákazníkom kedykoľvek k dispozícii. Pre zaujímavosť uvádzame prehľad desiatich najpoužívanejších modulov zákazníkmi eIntranet.net:
1. Úlohy
2. Kalendáre
3. Dokumenty
4. Súbory
5. Sviatky
6. Novinky
7. Adresár
8. Dochádzka
9. CRM
10. Dátové správy

1.3.2023 - Nové funkcie v module registrácie vozidiel

V module evidencie vozidiel je teraz možné vytvoriť servisný plán vozidla - t. j. kedy a čo sa má na vozidle servisovať a ako dlho (podľa počtu najazdených kilometrov alebo kalendárnych mesiacov). Plán je možné vytvoriť jednotlivo alebo hromadne pre každé vozidlo v evidencii. Nachádza sa na jednej záložke so servisom a môžete ho jednoducho objednať/kontrolovať podľa plánu - položka Servis podľa dátumu vás upozorní, keď uplynie platnosť servisu.

Okrem toho boli nanovo vytvorené oddelené záložky Servis a Škody pre prehľadnejšie zobrazenie záznamov o prevádzke vozidla.

21.2.2023 - Novinky v module nástenky

Pre lepšiu orientáciu a prehľadnosť v nastaveniach modulu násteniek je možné definovať farby násteniek (vrátane ich popisov) a zobrazovať náhľady obrázkov priamo (nie po kliknutí na nástenku). Obe možnosti sa definujú v nastaveniach konkrétnej nástenky.

8.2.2023 - Nový modul Dochádzka - bonusy

V Nastaveniach, na karte Povolené moduly, môžete aktivovať nový modul Účasť - bonusy, ktorý slúži na navrhovanie a schvaľovanie bonusov pre používateľov. Modul umožňuje vedúcim zamestnancom navrhnúť odmeny za vybraný kalendárny mesiac pre svojich podriadených a odoslať ich na schválenie hlavnému schvaľovateľovi. Po schválení sumy hlavným schvaľovateľom (v pôvodnej alebo upravenej výške) je používateľ v účtovnej pozícii informovaný. V module je možné prehľadne zobraziť súčty súm za jednotlivé kalendárne mesiace (za celú firmu), ako aj za jednotlivých používateľov.

30.1.2023 - Možnosť importovať spoločnosti potenciálnych zákazníkov do modulu CRM

Používateľ s právami na import firiem v module CRM môže importovať firmy potenciálnych zákazníkov z národnej databázy firiem, ktorá je teraz k dispozícii. Vďaka tomuto importu je možné pripraviť zoznam firiem, ktoré sa majú kontaktovať v module CRM. Importujú sa len vybrané základné údaje - názov spoločnosti a verejne dostupné adresy (nie kontakty - e-maily, telefónne čísla).
V module CRM sa po kliknutí na tlačidlo Import rozbalí možnosť "Importovať firmy z národnej databázy firiem" a potom je možné špecifikovať firmy, ktoré máte záujem importovať podľa rôznych kritérií (okres, dátum založenia, forma, počet zamestnancov, odvetvie podnikania). Naraz je možné importovať maximálne 100 záznamov.

26.1.2023 - Pracovný kalendár 2023

Na stránke https://www.eintranet.net/data/Calendar_2023.pdf nájdete pracovný kalendár na rok 2023 vo formáte PDF vo formáte A5.