Pomoc

Rýchle spustenie aplikácie:Quick_start.pdf.

Úplná nápoveda vo formáte PDF:Help_eIntranet-sk.pdf.

Tipy na zavedenie intranetu vo vašej spoločnosti:Introduced_in_firms.pdf.

Poštové dátové správy:Postal_Data_Reports.pdf.

Dvojfaktorové overovanie pri prihlásení:Dvojfázové overovanie_Google_Authenticator.pdf.

Ako pretiahnuť prílohy alebo celý e-mail do príloh v ľubovoľnom module eIntranetu bez uloženia na disk:Pretazeni_prilohy_email_from_outlook_to_eIntranet.pdf.

Ako otvárať prílohy priamo z modulov eIntranetu bez priebežného ukladania na disk:Accelerated_work_opened_priloh.pdf.

Ako upravovať a ukladať dokumenty priamo v sieti eIntranet bez medzipamäte na disku:Edit_file_and_release_primo_in_eIntranet.pdf.

Vylepšený preklad do cudzích jazykov:Preklad.pdf.

eSick leave v eIntranete:eSick leave.pdf.