Možnosť zverejniť vlastné odkazy

Modul vlastných odkazov v menu umožňuje zahrnúť dôležité odkazy spoločnosti ako samostatné moduly do menu eIntranetu. Vďaka tomuto modulu môžu používatelia eIntranetu nájsť všetky dôležité informácie o spoločnosti na jednom mieste.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK

Na čo môžete použiť vlastné odkazy v menu


 • Správca aplikácie vytvára jednotlivé odkazy v nastaveniach modulu menu - vlastné odkazy a prideľuje používateľom práva na ich zobrazenie.
 • Vytvorené odkazy sa potom zobrazujú v ponuke modulu podľa názvu odkazov - napr. Archív
 • Výhodou takto umiestnených odkazov je rýchla dostupnosť všetkých ostatných dôležitých pracovných dokumentov
 • V rámci modulu je možné vytvoriť napr. odkazy na:
  • Archív
  • Pracovné postupy
  • Príručky
  • Videogalériu
  • Fotogalériu
  • Ďalšie dôležité pracovné informácie