Efektívne plánovanie zmien

Modul Plánovanie zmien umožňuje jednoducho a prehľadne plánovať obsadenie jednotlivých pracovných zmien ľudskými aj inými potrebnými (napr. technickými - autá, počítače, projektory atď.) zdrojmi.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete využiť plánovanie zmien


  • Modul umožňuje efektívne prideliť potrebné zdroje (ľudí, vozidlá, vybavenie, učebne atď.) pre každú zmenu.
  • Zamestnanci zadávajú svoje časové možnosti na každý deň.
  • Zodpovední zamestnanci (napr. správca vozového parku, IT oddelenie) potom definujú dostupnosť vlastných zdrojov (autá, učebne, iné vybavenie); zdroje, ktoré má spoločnosť využívať, určuje správca aplikácie v nastaveniach modulu.
  • Manažéri potom zadajú, aké ľudské a iné zdroje potrebujú na pokrytie konkrétnej zmeny - potom sa im zobrazí, aké zdroje sú v daný deň k dispozícii, a z ponuky si môžu vybrať, ktoré konkrétne zdroje sa majú na danú zmenu použiť.
  • O pridelení zmeny je používateľ automaticky informovaný e-mailom; celkový prehľad pridelených zmien za zvolené obdobie nájdete v časti Moje zmeny.
  • Modul umožňuje nastaviť rôzne typy používateľských práv (od možnosti zadávať len svoje časové možnosti až po možnosť vytvárať a odstraňovať zmeny).
  • Ak sa zmeny neprekrývajú, je možné, aby sa 1 zdroj prihlásil na viacero zmien v rámci jedného dňa.
  • Pomocou funkcie rýchleho vyhľadávania potom môžete ľahko vyhľadávať zmeny podľa dátumu, názvu udalosti atď.