Prehľadné online úložisko informácií o produktoch spoločnosti

Modul výrobkov umožňuje prehľadnú a efektívnu evidenciu výrobkov a zostáv výrobkov vrátane všetkej výrobnej dokumentácie s možnosťou tlače QR kódov, kontroly cien a prenosu do skladového hospodárstva.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Online archív informácií o produktoch a dokumentácie


  • Evidencia informácií o vyrobených výrobkoch - názov, počty, jednotky, ceny, kompletná výrobná dokumentácia, obrázky
  • Možnosť generovať a tlačiť QR kódy na označovanie produktov
  • Automatický prepočet kúpnej ceny v cudzej mene na CZK
  • Možnosť konverzie rôznych cien produktov (predaj/nákup/nákup)
  • Možnosť synchronizácie produktov s modulom riadenia skladu
  • Možnosť nastavenia voliteľných polí na zaznamenávanie informácií o produkte podľa potrieb spoločnosti
  • Zaznamenávanie druhov práce potrebných na výrobu výrobkov umožňuje sledovať náklady na výrobu
  • Automatická kontrola cien (predajná cena musí byť vyššia ako nákupná cena)

Prišla éra digitálnej revolúcie a zmenila spôsob podnikania, čo ho uľahčuje a zrýchľuje. Zavedenie elektronických produktov, ako je eIntranet.net, podnikom prináša množstvo výhod. V tomto článku sa preskúmajú hlavné výhody implementácie elektronických produktov, ako je napríklad eIntranet.net, do vašej organizácie. Po prvé, eIntranet.net poskytuje podnikom bezpečnú, pohodlnú a nákladovo efektívnu metódu správy firemných informácií. Bezpečnosť je pre spoločnosti nevyhnutná a eIntranet.net poskytuje ochranu údajov a kontrolu prístupu v reálnom čase, čím zabraňuje škodlivým aktérom získať neoprávnený prístup. Okrem toho eIntranet.net podporuje lepšiu spoluprácu medzi zamestnancami a oddeleniami, čo im umožňuje jednoducho zdieľať dokumenty, údaje a ďalšie zdroje. To môže uľahčiť rýchlejšie rozhodovanie, čo umožní rýchle riešenie problémov a vyššiu produktivitu. Ďalej môžu podniky využiť eIntranet.net na vybudovanie komplexnej knižnice zdrojov. To eliminuje potrebu spravovať nadbytočné informácie, pretože všetky dokumenty, obrázky a súbory môžu byť uložené na jednom centrálnom mieste. eIntranet.net tiež umožňuje podnikom znížiť náklady a zlepšiť efektívnosť. Využívaním elektronických produktov môžu podniky eliminovať potrebu drahých pevných diskov, tlačiarní a papierového spotrebného materiálu. Okrem toho môžu podniky ušetriť čas zefektívnením procesov a automatizáciou všedných úloh. Nakoniec eIntranet.net umožňuje optimálnu škálovateľnosť a prispôsobenie. Firmy si môžu platformu prispôsobiť tak, aby vyhovovala ich potrebám, a podľa potreby pridať nové funkcie. To umožňuje podnikom držať krok so svojimi neustále sa vyvíjajúcimi potrebami. Na záver, implementácia elektronických produktov, ako je eIntranet.net, ponúka podnikom množstvo výhod z hľadiska bezpečnosti, spolupráce, riadenia zdrojov, úspory nákladov a škálovateľnosti. Vďaka svojim komplexným možnostiam je eIntranet.net ideálnou voľbou pre podniky, ktoré chcú v súčasnom digitálnom veku zostať konkurencieschopné.