Prehľadné online úložisko informácií o produktoch spoločnosti

Modul výrobkov umožňuje prehľadnú a efektívnu evidenciu výrobkov a zostáv výrobkov vrátane všetkej výrobnej dokumentácie s možnosťou tlače QR kódov, kontroly cien a prenosu do skladového hospodárstva.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Online archív informácií o produktoch a dokumentácie


  • Evidencia informácií o vyrobených výrobkoch - názov, počty, jednotky, ceny, kompletná výrobná dokumentácia, obrázky
  • Možnosť generovať a tlačiť QR kódy na označovanie produktov
  • Automatický prepočet kúpnej ceny v cudzej mene na CZK
  • Možnosť konverzie rôznych cien produktov (predaj/nákup/nákup)
  • Možnosť synchronizácie produktov s modulom riadenia skladu
  • Možnosť nastavenia voliteľných polí na zaznamenávanie informácií o produkte podľa potrieb spoločnosti
  • Zaznamenávanie druhov práce potrebných na výrobu výrobkov umožňuje sledovať náklady na výrobu
  • Automatická kontrola cien (predajná cena musí byť vyššia ako nákupná cena)