Elektronický zoznam pracovných činností zamestnancov

Program (softvér) na prehľadné plánovanie pracovných činností zamestnancov. Rozvrh práce umožňuje jednoduché a prehľadné vytvorenie rozvrhu práce pre zamestnancov v požadovanom kalendárnom období podľa potrieb a postupov firmy.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete použiť modul pracovného plánu


  • možnosť udeliť používateľom rôzne prístupové práva - od práva prezerať svoje rozvrhy až po možnosť plánovania
  • v rámci modulu je možné vytvoriť jednotlivé pracovné tímy, pre ktoré sa vytvoria zoznamy
  • jednotlivé typy pracovných činností možno prednastaviť a farebne označiť
  • prepojenie na pracovný rozvrh sa môže zaslať príslušným zamestnancom e-mailom.
  • je možné vytlačiť vytvorené rozvrhy pre rôzne časové obdobia
  • modul je prepojený s modulom rezervácie vozidiel - po vytvorení rozvrhu je možné vytvárať rezervácie vozidiel pre jednotlivých zamestnancov