Dotazy

Modul Dopyt umožňuje vytvárať a elektronicky registrovať dopyty dodávateľom. Prehľadné spracovanie dopytov pre potenciálnych dodávateľov, nastavenie rôznych skupín dopytov podľa potrieb spoločnosti.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete použiť modul dopytovania


  • Vytváranie rôznych skupín dopytových formulárov podľa potrieb spoločnosti.
  • Možnosť zaznamenávania interných poznámok/príloh.
  • Odkazy na súvisiace dokumenty - odkazy na vydané ponuky.
  • Možnosť vytvoriť objednávku vystavenú z vytvoreného dopytu.
  • Pripojenie k modulu zmlúv (výber zo zaregistrovaných zmlúv).
  • Prepojenie s modulom CRM - evidencia údajov o dodávateľoch.
  • Vyhľadávanie dopytov podľa rôznych kritérií - dátum, spoločnosť atď.