Zobrazenie aktuálnych výmenných kurzov jednotlivých mien podľa ČNB

Modul Kurzy mien umožňuje zobraziť aktuálny kurz cudzích mien (automaticky preberaný z ČNB). Je tiež možné zobraziť grafy na sledovanie vývoja výmenného kurzu.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Vyskytla se chyba:
					[2] Undefined array key "sk" - /var/www/schindler-sys/www.eintranet.net/htdocs/inc/content/moduly-intranet-all.php:25
			
#0 /var/www/schindler-sys/www.eintranet.net/htdocs/inc/content/moduly-intranet-all.php(25): my_handleError(2, 'Undefined array...', '/var/www/schind...', 25) #1 /var/www/schindler-sys/www.eintranet.net/htdocs/index.php(223): include('/var/www/schind...')


  • Prehľadné zobrazenie aktuálnych výmenných kurzov jednotlivých cudzích mien
  • Automatické preberanie výmenných kurzov z ČNB
  • Možnosť sledovať výmenný kurz jednotlivých mien
  • Používanie prevzatých kurzov v rámci vystavených faktúr

Používanie elektronických kurzov mien v softvéri eIntranet.net sa rýchlo stáva štandardom pre firmy, aby mohli presne spravovať svoje financie. Vďaka možnosti okamžitého prístupu k aktuálnym a historickým informáciám pre akýkoľvek výmenný kurz môžu podniky zvýšiť presnosť, znížiť náklady a získať prehľad o medzinárodných trhoch. Nižšie sú uvedené niektoré z hlavných výhod používania elektronických menových kurzov v systéme eIntranet.net. 1. Presné výmenné kurzy: Využívaním softvéru eIntranet.net majú podniky pravidelný a presný prístup k aktuálnym devízovým kurzom. To pomáha zabezpečiť, aby sa všetky finančné transakcie vrátane pohľadávok a platieb uskutočňovali s čo najpresnejším výmenným kurzom. Odpadá tak potreba overovať si najnovšie kurzy v bankách a iných zdrojoch, čo šetrí čas a zdroje. 2. Zníženie nákladov: Vďaka prístupu k presným výmenným kurzom sa podniky môžu vyhnúť nákladným poplatkom spojeným s manuálnou konverziou mien. Tým sa eliminuje potreba platiť dodatočné náklady na získavanie aktuálnych devízových kurzov a poskytuje sa väčšia kontrola nad rozpočtom. 3. Analýza trhu: Vďaka prístupu ku komplexnej a podrobnej analýze trhu môžu byť podniky lepšie informované o finančných trhoch. To im pomáha prijímať inteligentné rozhodnutia, pokiaľ ide o devízové a iné obchodné transakcie. 4. Škálovateľnosť: Vďaka možnosti rýchleho škálovania softvéru podľa obchodných potrieb sa podniky môžu ľahko prispôsobiť zmenám na svetovom devízovom trhu. To umožňuje rýchlejšiu implementáciu, väčšiu flexibilitu a vyššiu spoľahlivosť. 5. Zvýšená efektívnosť: Automatizované systémy ponúkajú vyššiu efektívnosť, čo podnikom umožňuje rýchlejšie dokončiť transakcie. Tým sa skracuje čas spracovania, zvyšuje sa bezpečnosť a dochádza k úspore nákladov. Využitím elektronických kurzov mien eIntranet.net môžu podniky maximalizovať presnosť a efektívnosť a zároveň znížiť náklady spojené s konverziou mien. To pomáha podnikom udržať si konkurencieschopnosť na dnešnom neustále sa meniacom globálnom trhu.