Dochádzkový systém s čipmi

Modul dochádzky - čipy uľahčujú používanie modulu dochádzky. Záznamy o dochádzke sa zaznamenávajú prostredníctvom čipov a čítacieho zariadenia. Dochádzka zamestnanca sa tak môže automaticky zaznamenať do výkazu dochádzky.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK

Na čo môžete použiť modul dochádzky - čipy


  • Jednoduché ovládanie systému - záznam sa vykonáva priložením čipu k čítaciemu zariadeniu. Zamestnanec potom vyberie príchod/odchod alebo typ odchodu (služobná cesta, lekár).
  • Rýchly prehľad na úvodnej stránke ukazuje, kto je/nie je prítomný na pracovisku alebo prečo nie je prítomný.
  • Bezpečný, spoľahlivý a presný spôsob zaznamenávania pracovného času zamestnancov.
  • Modul dochádzky - čipy je v cene aplikácie, na prevádzku potrebujete len čítacie zariadenie a čip pre každého zamestnanca. Aktuálna cena čítacieho zariadenia je 10 800,- Sk bez DPH, cena čipu vo forme plastovej karty je 100,- Sk bez DPH a vo forme nálepky alebo prívesku je 90,- Sk bez DPH.
  • Pri príchode, odchode alebo obedňajšej prestávke zamestnanec priloží čip k čítačke a vyberie požadovanú činnosť - čas sa potom zadá do modulu dochádzky.
  • Čítačky a čipy sú doplnkovou službou aplikácie - pre nastavenie čipového systému nás kontaktujte na adrese info@eintranet.net.
  • Dochádzkový terminál sa dodáva s administrátorskou kartou, ktorá umožňuje správcovi aplikácie načítať jednotlivé karty/nálepky pre ostatných zamestnancov.
  • Podrobné informácie o inštalácii, uvedení do prevádzky a ovládaní čítačky nájdete tu:

Elektronické sledovanie dochádzky pomocou eIntranet.net predstavuje revolúciu v spôsobe, akým podniky a organizácie riadia dochádzku zamestnancov. So softvérom eIntranet.net s čipom nebolo sledovanie hodín a riadenie dochádzky nikdy jednoduchšie. Tu sú niektoré z mnohých výhod používania softvéru eIntranet.net s čipom na sledovanie dochádzky: Presnosť: Čipová technológia umožňuje zamestnancom presne a bezpečne sa prihlásiť a odhlásiť jednoduchým potiahnutím alebo naskenovaním preukazu totožnosti. Tým sa zabezpečí presné a spoľahlivé sledovanie času zamestnancov, takže zamestnávatelia môžu mať prehľad o dochádzke. Efektívnosť: Vďaka softvéru na sledovanie dochádzky od spoločnosti eIntranet.net už zamestnávatelia nemusia ručne zadávať údaje o dochádzke zamestnancov do tabuľky alebo denníka. Zamestnávatelia tak šetria čas aj peniaze, pretože môžu svoje zdroje venovať iným oblastiam činnosti. Pohodlie: Zamestnanci sa môžu pohodlne prihlásiť a odhlásiť na zmenu jednoduchým potiahnutím alebo naskenovaním preukazu totožnosti. Zamestnávatelia tak nemusia čakať v rade na prihlásenie do práce a majú istotu, že ich zamestnanci sú odbavení a evidovaní. Bezpečnosť: Softvér eIntranet.net s čipom používa bezpečné šifrovacie protokoly na ukladanie údajov zamestnancov a zabezpečuje ich súkromnosť a bezpečnosť. Tým sa minimalizuje riziko akéhokoľvek neoprávneného prístupu alebo manipulácie s údajmi zamestnancov. Hospodárnosť: Vďaka softvéru s čipom je sledovanie dochádzky pre zamestnávateľov nákladovo efektívnym riešením. Už nemusia platiť za drahý hardvér alebo manuálne zadávanie údajov o dochádzke, čím sa tento proces stáva cenovo dostupnejším a efektívnejším. Pre zamestnávateľov, ktorí chcú zefektívniť proces sledovania dochádzky a znížiť náklady, je softvér eIntranet.net s čipom dokonalým riešením. Vďaka jeho presnosti, efektívnosti, pohodliu, bezpečnosti a nákladovej efektívnosti nie je divu, prečo sa táto technológia rýchlo stáva voľbou pre elektronické sledovanie dochádzky.