Dochádzkový systém s čipmi

Modul dochádzky - čipy uľahčujú používanie modulu dochádzky. Záznamy o dochádzke sa zaznamenávajú prostredníctvom čipov a čítacieho zariadenia. Dochádzka zamestnanca sa tak môže automaticky zaznamenať do výkazu dochádzky.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK

Na čo môžete použiť modul dochádzky - čipy


  • Jednoduché ovládanie systému - záznam sa vykonáva priložením čipu k čítaciemu zariadeniu. Zamestnanec potom vyberie príchod/odchod alebo typ odchodu (služobná cesta, lekár).
  • Rýchly prehľad na úvodnej stránke ukazuje, kto je/nie je prítomný na pracovisku alebo prečo nie je prítomný.
  • Bezpečný, spoľahlivý a presný spôsob zaznamenávania pracovného času zamestnancov.
  • Modul dochádzky - čipy je v cene aplikácie, na prevádzku potrebujete len čítacie zariadenie a čip pre každého zamestnanca. Aktuálna cena čítacieho zariadenia je 10 800,- Sk bez DPH, cena čipu vo forme plastovej karty je 100,- Sk bez DPH a vo forme nálepky 90,- Sk bez DPH.
  • V prípade potreby možno dochádzkový systém na báze čipu kombinovať s dochádzkovým systémom na báze rozpoznávania tváre (ide o rovnaký typ čítacieho zariadenia).
  • Pri príchode, odchode alebo obedňajšej prestávke zamestnanec priloží čip k čítačke a vyberie požadovanú činnosť - čas sa potom zadá do modulu dochádzky.
  • Čítačky a čipy sú doplnkovou službou aplikácie - pre nastavenie čipového systému nás kontaktujte na adrese info@eintranet.net.
  • Podrobné informácie o inštalácii, uvedení do prevádzky a ovládaní čítačky nájdete tu: