Spoločné firemné nástenky

Modul nástenky sa používa na rýchle oznamovanie informácií, ktoré sa môžu týkať prevádzky, skladu, požiadaviek na IT atď. Je to virtuálna nástenka, na ktorej môžete zverejniť čokoľvek - od obedového menu až po kontakt na údržbu.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK

Na čo môžete použiť modul nástenky


  • Správca aplikácie môže pre každé oddelenie/tím zamestnancov vytvoriť vlastnú nástenku, ku ktorej majú prístup len členovia oddelenia/tímu.
  • Medzi poznámkami na jednotlivých nástenkách je možné fulltextové vyhľadávanie, ktoré vám umožní rýchlo nájsť to, čo potrebujete.
  • Príspevky môžete farebne označovať a meniť ich pozície - napríklad tak, aby bol najdôležitejší príspevok vždy na prvom mieste alebo aby boli skupiny podobných príspevkov spolu.
  • Ak chcete získať prehľad o čítaní príspevkov, môžete potvrdiť čítanie jednotlivých príspevkov alebo zobraziť zoznam používateľov, ktorí už príspevok čítali.
  • Pri každom príspevku môžete vidieť čas jeho odoslania a jeho autora.
  • Pri vkladaní alebo úprave príspevku si môžete vybrať, kde bude príspevok umiestnený - na začiatku alebo na konci nástenky.
  • Príspevky môžete podľa potreby ľahko presúvať medzi jednotlivými tabuľami.
  • Ak sú súčasťou príspevku odkazy na webové stránky alebo obrázky, môžete ich vložiť priamo do príspevku.