Dodacie listy

Modul dodacích listov umožňuje prehľadné spracovanie dodacích listov a nastavenie rôznych skupín dodacích listov podľa potreby.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete použiť modul dodacích listov


  • Vytváranie skupín dodacích listov podľa potrieb spoločnosti/zásob.
  • Možnosť zaznamenávania interných poznámok/príloh.
  • Kontrola súvisiacich dokumentov - objednávok, faktúr.
  • Pripojenie k modulu zmlúv (výber zo zaregistrovaných zmlúv).
  • Prepojenie s modulom CRM - evidencia údajov o zákazníkoch/dodávateľoch.
  • Vyhľadávanie dodacích listov podľa rôznych kritérií - dátum, spoločnosť atď.