Dodacie listy

Modul dodacích listov umožňuje prehľadné spracovanie dodacích listov a nastavenie rôznych skupín dodacích listov podľa potreby.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete použiť modul dodacích listov


  • Vytváranie skupín dodacích listov podľa potrieb spoločnosti/zásob.
  • Možnosť zaznamenávania interných poznámok/príloh.
  • Kontrola súvisiacich dokumentov - objednávok, faktúr.
  • Pripojenie k modulu zmlúv (výber zo zaregistrovaných zmlúv).
  • Prepojenie s modulom CRM - evidencia údajov o zákazníkoch/dodávateľoch.
  • Vyhľadávanie dodacích listov podľa rôznych kritérií - dátum, spoločnosť atď.
  • Ak je kód EAN uvedený aj v skladovom hospodárstve pre položku, ktorá sa má vyskladniť, je možné tento kód vygenerovať na dodacom liste, čo uľahčí vyskladnenie alebo nakládku u zákazníka.

Elektronické dodacie listy (EDN), ktoré poskytuje eIntranet.net, sú neoceniteľným nástrojom pre podniky všetkých veľkostí. Automatizáciou procesu vytvárania a doručovania dodacích listov pomáha EDN firmám zefektívniť ich logistické operácie a znížiť zbytočné náklady. Tu sú niektoré z výhod používania EDN: 1. Zvýšenie efektivity: EDN eliminuje potrebu ručného papierovania a manuálnych úloh spojených s dodacími listami, čím šetrí obrovské množstvo času a úsilia. EDN tiež znižuje pravdepodobnosť vzniku chýb v dôsledku manuálneho zadávania údajov alebo nesprávnych informácií. 2. Úspora nákladov: EDN môže znížiť prevádzkové náklady spojené s manuálnym generovaním a distribúciou dodacích listov. Spoločnosti môžu používaním EDN ušetriť náklady na materiál, tlač a poštovné. 3. Automatizované generovanie dokumentov: EDN automaticky generuje presné a spoľahlivé dokumenty. To pomáha spoločnostiam vyhnúť sa nákladným chybám spôsobeným ručným vypracovaním dokumentov. 4. Sledovanie v reálnom čase: Pomocou EDN môžu používatelia sledovať svoje dodacie listy v reálnom čase. To umožňuje spoločnostiam efektívne riadiť proces doručovania a šetriť čas. 5. Bezpečná dostupnosť: EDN poskytuje bezpečný prístup ku všetkým dodacím listom a dokumentom, čím zabezpečuje správne a bezpečné uloženie citlivých obchodných informácií. Celkovo je EDN účinný a nákladovo efektívny spôsob, ako zefektívniť proces vytvárania a doručovania dodacích listov. Používaním EDN môžu spoločnosti znížiť riziká spojené s manuálnymi procesmi a zlepšiť svoje logistické operácie.