Elektronické záznamy o majetku

Modul evidencie majetku umožňuje jednoduchým a prehľadným spôsobom evidovať všetok majetok spoločnosti.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK ES

Na čo môžete použiť modul registra majetku


  • Pre každú položku majetku môžete vidieť celkový počet jednotiek (napr. kusov, kg, súborov, súborov atď.) a počet jednotiek, ktoré sú aktuálne k dispozícii.
  • Majetok možno umiestniť, t. j. prideliť osobe, ktorá zaň bude zodpovedná a ktorá ho môže spotrebovať.
  • V rámci modulu je tiež možné definovať vlastný typ aktíva a zadať e-mailovú adresu, na ktorú budete dostávať oznámenia v prípade zmeny stavu aktíva.
  • Pre každú položku majetku je možné zadať a zaznamenať základné údaje súvisiace so správou tohto majetku, ako je jeho evidenčné číslo, typ majetku, stredisko, umiestnenie, údaje o jeho kúpe, dátum skončenia záruky, fotografia majetku atď.
  • O každej zmene zapísaného majetku sa vedie záznam.
  • K jednotlivým položkám aktív možno priebežne pridávať relevantné prevádzkové informácie (výpožičky aktív, reklamácie atď.).
  • Modul umožňuje nastaviť rôzne práva pre rôzne typy používateľov (od možnosti jednoduchého zobrazenia záznamov až po možnosť upravovať, pridávať, odstraňovať a obnovovať jednotlivé položky majetku).
  • V rámci modulu je možné vygenerovať protokol o odovzdaní každej evidovanej položky majetku konkrétnemu používateľovi/zamestnancovi.

Ako sa technológie neustále rozširujú a vyvíjajú, tak sa rozširujú a vyvíjajú aj nástroje používané na sledovanie dôležitých informácií. Vo svete správy nehnuteľností môže elektronická evidencia majetku ponúknuť pohodlný a efektívny spôsob usporiadania a uloženia všetkých relevantných podrobností spojených s každou nehnuteľnosťou. eIntranet.net je softvérová platforma, ktorá je špeciálne navrhnutá tak, aby pomohla správcom nehnuteľností jednoducho monitorovať a zefektívňovať ich záznamy o majetku. Tu sú niektoré z výhod používania eIntranet.net na správu záznamov o majetku: 1. Jednoduchý prístup: Vďaka eIntranet.net sú všetky vaše záznamy o majetku pohodlne uložené na jednej zabezpečenej cloudovej platforme. To uľahčuje prístup k vašim údajom odkiaľkoľvek s pripojením na internet, kedykoľvek ich potrebujete. Nemusíte sa obávať, že budete nosiť so sebou hromady papiera alebo stratíte dôležité dokumenty. 2. Komplexné ukladanie údajov: eIntranet.net umožňuje používateľom ukladať všetky typy údajov týkajúcich sa nehnuteľnosti, od kontaktných informácií až po finančné dokumenty. Toto komplexné ukladanie údajov zaisťuje, že používatelia majú v prípade potreby prístup k najaktuálnejším informáciám, čo pomáha znižovať riziko chýb. 3. Nákladovo efektívne: V porovnaní s manuálnym vedením záznamov môže používanie eIntranet.net ušetriť správcom nehnuteľností drahocenný čas a zároveň drasticky znížiť náklady na vedenie presných záznamov. Všetky údaje sú bezpečne uložené v cloude, takže nie je potrebné kupovať ďalší úložný priestor. 4. Automatizované úlohy: eIntranet.net ponúka výkonné možnosti automatizácie, ktoré pomáhajú zjednodušiť a urýchliť zdĺhavé úlohy, ako je skríning nájomcov a pripomenutia obnovenia nájmu. To znižuje množstvo času stráveného manuálnymi úlohami, čím sa uvoľňujú zdroje na zameranie sa na hlavné obchodné operácie. Celkovo je eIntranet.net skvelým nástrojom pre správcov nehnuteľností na efektívnu a presnú správu záznamov o majetku. Vďaka intuitívnemu rozhraniu a ľahko použiteľným funkciám môže eIntranet.net zjednodušiť a zefektívniť organizovanie a sledovanie údajov. Či už spravujete jednu nehnuteľnosť alebo celé portfólio, eIntranet.net je základným nástrojom úspechu.