Schválenie dokumentov

Schvaľovací modul je významným pomocníkom na zabezpečenie prehľadného obehu všetkých firemných dokumentov a na zabezpečenie ich efektívneho schvaľovacieho procesu. Môže sa používať napríklad na schvaľovanie ponúk, zmlúv, objednávok atď. V prípade zložitejších implementácií odporúčame použiť modul aplikácie, ktorý umožňuje viacero kôl schvaľovania, pridávanie formulárov v ďalšom kole a ďalšie zložitejšie akcie.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete použiť schvaľovací modul


  • Zjednodušuje a urýchľuje administratívne záležitosti súvisiace so schvaľovaním v rámci spoločnosti, čím sa eliminuje zložitá manipulácia s papierovými dokumentmi.
  • Správca aplikácie vytvára jednotlivé typy dokumentov pre vašu spoločnosť - zmluvy, ponuky, objednávky a prideľuje práva používateľom, ktorí ich môžu zadávať - asistentom, účtovníkom - a používateľom, ktorí ich môžu schvaľovať (manažérom).
  • V rámci modulu je možné nastaviť aj dvojkolový schvaľovací proces - po schválení dokumentu schvaľovateľom 1. úrovne je o tejto skutočnosti informovaný nadriadený schvaľovateľ, ktorý môže schválenie potvrdiť alebo zamietnuť.
  • Dokument potom prechádza procesom vloženia, schválenia/zamietnutia v elektronickej podobe v rámci intranetu a je stále evidovaný v systéme s poznámkami k jednotlivým krokom.
  • Pomocou workflow môžete spracovať všetky schvaľovacie procesy pre rôzne typy dokumentov vo viacúrovňovej hierarchii podľa štruktúry vašej spoločnosti a vašich požiadaviek.