Program na zaznamenávanie denných hlásení

Modul denných výkazov umožňuje vytvárať jednoduché výkazy podľa potrieb firmy, ich vypĺňanie a evidenciu. Informuje príslušných používateľov o dokončení správy a upozorní používateľa, ak správa nie je dokončená včas.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete používať denné správy


  • Správca aplikácie vytvorí jednotlivé typy zostáv v nastaveniach modulu a pridelí používateľom príslušné práva na čítanie/vypĺňanie/úpravu formulárov.
  • V rámci modulu je možné vytvárať prehľady napríklad o používaní strojov, predaji, pracovných úrazoch, výrobe, pracovnej zmene a všetkých požiadavkách na zamestnávateľa alebo iných udalostiach a činnostiach.
  • Po dokončení dennej správy sa príslušným osobám zašle e-mail s informáciou, že denná správa bola dokončená.
  • Ak používateľ nedokončí správu včas, je možné nastaviť upozornenie prostredníctvom sms alebo e-mailu, že je potrebné správu dokončiť.
  • Vyplnené denné výkazy možno vyhľadávať podľa typu výkazu, mena zamestnanca alebo dátumu (rok, mesiac, deň).
  • Prehľad vytvorených denných zostáv je možné exportovať do programu Excel alebo vytlačiť na ďalšie spracovanie zaznamenaných údajov.