Vydané faktúry - vydávanie a zaznamenávanie faktúr online

Jednoduchý a spoľahlivý softvér na fakturáciu. Modul vystavených faktúr umožňuje vystavovať faktúry platiteľom DPH podľa vašich potrieb. V rámci modulu je možné nechať vystavenú faktúru odoslať zákazníkovi alebo ju vytlačiť.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete použiť modul Vydané faktúry


  • Možnosť nastaviť všeobecné údaje na faktúrach podľa potreby.
  • Údaje o zákazníkoch možno získať podľa identifikačného čísla, z modulu CRM alebo z predtým vytvorených faktúr.
  • Vystavené faktúry je možné odoslať alebo vytlačiť.
  • Pred odoslaním faktúry je možné k vystavenej faktúre pripojiť prílohy - napr. podrobný rozpis prác, cenník.
  • Jednotlivé udalosti týkajúce sa faktúry sa zaznamenávajú v poznámkach.
  • Vydané faktúry obsahujú QR kódy, ktoré uľahčujú zákazníkom platby.
  • V module je možné nastaviť rôzne prístupové práva pre používateľov na čítanie/vytváranie/mazanie faktúr.
  • Faktúry možno vyhľadávať podľa rôznych kritérií.

- Prehľadná evidencia vystavených faktúr s možnosťou označenia už uhradených faktúr.
- Možnosť nastavenia automatickej kontroly faktúr po splatnosti a zasielania upozornení dlžníkom prostredníctvom e-mailu alebo sms.