Vydané faktúry - vydávanie a zaznamenávanie faktúr online

Jednoduchý a spoľahlivý softvér na fakturáciu. Modul vystavených faktúr umožňuje vystavovať faktúry platiteľom DPH podľa vašich potrieb. V rámci modulu je možné nechať vystavenú faktúru odoslať zákazníkovi alebo ju vytlačiť.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete použiť modul Vydané faktúry


  • Možnosť nastaviť všeobecné údaje na faktúrach podľa potreby.
  • Údaje o zákazníkoch možno získať podľa identifikačného čísla, z modulu CRM alebo z predtým vytvorených faktúr.
  • Vystavené faktúry je možné odoslať alebo vytlačiť.
  • Pred odoslaním faktúry je možné k vystavenej faktúre pripojiť prílohy - napr. podrobný rozpis prác, cenník.
  • Jednotlivé udalosti týkajúce sa faktúry sa zaznamenávajú v poznámkach.
  • Vydané faktúry obsahujú QR kódy, ktoré uľahčujú zákazníkom platby.
  • V module je možné nastaviť rôzne prístupové práva pre používateľov na čítanie/vytváranie/mazanie faktúr.
  • Faktúry možno vyhľadávať podľa rôznych kritérií.

- Prehľadná evidencia vystavených faktúr s možnosťou označenia už uhradených faktúr.
- Možnosť nastavenia automatickej kontroly faktúr po splatnosti a zasielania upozornení dlžníkom prostredníctvom e-mailu alebo sms.

Elektronické faktúry sú čoraz obľúbenejšie ako nákladovo efektívny, pohodlný a bezpečný spôsob správy finančných transakcií. Softvér eIntranet.net je popredným poskytovateľom elektronického spracovania faktúr a ponúka niekoľko výhod pre podniky, ktoré ho používajú. 1. Automatizácia: Elektronické faktúry vystavené s eIntranet.net je možné generovať a odosielať automaticky, čím sa eliminuje potreba manuálnej administratívy a procesov. Chybám sa dá vyhnúť a ušetriť čas vďaka vopred vyplneným údajom na faktúre. 2. Efektívnosť: Všetky strany zapojené do platobného procesu si môžu prezerať faktúru v reálnom čase a uskutočňovať platby rýchlo a bezpečne. To pomáha znižovať oneskorenia a zlepšovať efektívnosť procesu. 3. Zabezpečenie: Všetky faktúry vystavené prostredníctvom eIntranet.net sú digitálne podpísané a šifrované. To poskytuje ochranu pred podvodmi a falšovaním. 4. Úspora nákladov: Automatizované spracovanie faktúr eliminuje potrebu drahého papierového spotrebného materiálu a manuálnych procesov. Z dlhodobého hľadiska to môže podnikom ušetriť peniaze. 5. Zákaznícky servis: Zákazníci dostávajú svoje faktúry rýchlo a môžu platiť okamžite, čím sa zvyšuje úroveň spokojnosti zákazníkov. Celkovo eIntranet.net ponúka efektívne, bezpečné a nákladovo efektívne riešenie elektronického spracovania faktúr. Automatizáciou procesu môžu podniky ušetriť čas a peniaze a zároveň poskytnúť zákazníkom lepšie služby.