Vedenie pokladničnej knihy v elektronickej podobe

Modul pokladňa slúži na vedenie pokladničnej knihy - vystavovanie príjmových a výdavkových dokladov a ich schvaľovanie. Možnosť prehľadného sledovania stavu pokladníc a nastavenia rôznych skupín pokladníc podľa potreby.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Správa pokladničnej knihy on-line


  • Prehľadné vedenie pokladničnej knihy
  • Vystavovanie potvrdení a výdavkov a ich schvaľovanie
  • Nastavenie základných parametrov príjmových a výdavkových dokladov podľa potreby
  • Sledovanie stavu pokladnice v prehľadnom zobrazení
  • Nastavenie rôznych skupín pokladní podľa potreby
  • Možnosť nastavenia rôznych používateľských práv pre jednotlivé pokladnice
  • Možnosť zobrazenia vložených dokumentov podľa rôznych kritérií