Efektívne riadenie firemných objednávok

Dokonalý prehľad o firemných zákazkách a procese ich realizácie. Modul Zmluvy uľahčuje sledovanie termínov, kontrolu úloh a vykonanej práce. V rámci modulu je možné prehľadne zaznamenávať všetky zmeny súvisiace s realizáciou zákazky.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK

Na čo môžete použiť modul zmluvy


  • Jasná evidencia objednávok spoločnosti
  • V rámci evidencie je možné podľa potrieb firmy nastaviť, aké údaje sa budú pri objednávkach evidovať - napr. názov objednávky, objednávateľ, číslo objednávky alebo jej priorita, prípadne aj v akej štruktúre (napr. ako budú vyzerať čísla objednávok)
  • prepojenie s modulom úloh - je možné prideliť úlohy súvisiace s realizáciou zákazky príslušným zamestnancom
  • prepojenie s modulom výkazov práce - prácu vykonanú na danej zákazke je možné zadávať do výkazov práce priamo na zákazke
  • Jednoduché vyhľadávanie registrovaných objednávok podľa rôznych kritérií - napr. aktuálnosť objednávky, číslo objednávky alebo názov objednávky
  • Zamestnancom je možné udeliť rôzne prístupové práva k určitým zákazkám - napr. prístup len k zákazkám, v ktorých je zamestnanec uvedený x prístup ku všetkým zákazkám