Efektívne riadenie firemných objednávok

Dokonalý prehľad o firemných zákazkách a procese ich realizácie. Modul Zmluvy uľahčuje sledovanie termínov, kontrolu úloh a vykonanej práce. V rámci modulu je možné prehľadne zaznamenávať všetky zmeny súvisiace s realizáciou zákazky.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete použiť modul zmluvy


  • Jasná evidencia objednávok spoločnosti
  • V rámci evidencie je možné podľa potrieb firmy nastaviť, aké údaje sa budú pri objednávkach evidovať - napr. názov objednávky, objednávateľ, číslo objednávky alebo jej priorita, prípadne aj v akej štruktúre (napr. ako budú vyzerať čísla objednávok)
  • prepojenie s modulom úloh - je možné prideliť úlohy súvisiace s realizáciou zákazky príslušným zamestnancom
  • prepojenie s modulom výkazov práce - prácu vykonanú na danej zákazke je možné zadávať do výkazov práce priamo na zákazke
  • Jednoduché vyhľadávanie registrovaných objednávok podľa rôznych kritérií - napr. aktuálnosť objednávky, číslo objednávky alebo názov objednávky
  • Zamestnancom je možné udeliť rôzne prístupové práva k určitým zákazkám - napr. prístup len k zákazkám, v ktorých je zamestnanec uvedený x prístup ku všetkým zákazkám
  • Možnosť evidencie a uchovávania nákladov na jednotlivé zákazky - výkazy práce, prijaté faktúry, skladové príjemky.

Digitálna éra priniesla revolúciu v spôsobe podnikania a správy zmlúv. eIntranet.net je komplexná softvérová platforma, ktorá zjednodušuje proces uzatvárania zmlúv pre obe zúčastnené strany a poskytuje bezpečný a ľahko použiteľný systém na správu zmlúv. Tu sú niektoré z hlavných výhod používania elektronických zmlúv eIntranet.net: 1. Rýchlosť a efektívnosť: eIntranet.net urýchľuje proces uzatvárania zmlúv tým, že eliminuje papierové a manuálne procesy. Stačí, ak poskytnete potrebné údaje týkajúce sa zmluvy, a celý proces môžete ľahko začať alebo dokončiť v krátkom čase. 2. Zvýšená bezpečnosť: Elektronické zmluvy sú oveľa bezpečnejšie ako papierové zmluvy, pretože sú uložené v zašifrovanom formáte a vo všeobecnosti je ťažšie s nimi manipulovať. Vďaka tomu je ťažšie ich pozmeniť, sfalšovať alebo sfalšovať ako papierové zmluvy, čo zaručuje maximálnu bezpečnosť. 3. Jednoduchosť používania: eIntranet.net je užívateľsky prívetivý a má intuitívne rozhranie. To používateľom uľahčuje rýchle vypracovanie a schválenie zmlúv, čo poskytuje ďalšie pohodlie. 4. Zníženie papierovania: Elektronické zmluvy eliminujú potrebu papierovania a umožňujú obom zúčastneným stranám ukladať, podpisovať a schvaľovať zmluvy z akéhokoľvek zariadenia. Tým sa eliminuje potreba posielať papierové kópie tam a späť a šetrí sa čas, peniaze a úsilie. 5. Automatizácia: Automatizované funkcie služby eIntranet.net umožňujú používateľom zefektívniť proces tvorby zmlúv. Používatelia môžu napríklad nastaviť pravidlá pre automatické pripomenutia, keď sa má zmluva predĺžiť alebo vypršať jej platnosť. Výhody používania elektronických zmlúv eIntranet.net sú rôzne. Používatelia môžu nielen rýchlo, bezpečne a efektívne vytvárať zmluvy, ale aj ušetriť peniaze, znížiť množstvo papierovania a odstrániť manuálne chyby spojené s tradičnými papierovými zmluvami. Vzhľadom na to nie je prekvapením, že eIntranet.net sa stáva platformou na správu zmlúv.