Prijaté objednávky

Modul Prijaté objednávky slúži na vytváranie a elektronickú evidenciu prijatých objednávok. Efektívna práca s objednávkami prijatými od firemných zákazníkov.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete použiť modul prijatých objednávok


  • Vytváranie skupín prijatých objednávok podľa potrieb spoločnosti.
  • Možnosť zaznamenávania interných poznámok/príloh.
  • Prepojenie na súvisiace doklady - možnosť vytvoriť požiadavku, objednávku vydanú, objednávku, dodací list a faktúru vydanú (bez dodacieho listu).
  • Pripojenie k modulu zmlúv (výber zo zaregistrovaných zmlúv).
  • Prepojenie s modulom CRM - evidencia údajov o zákazníkoch.
  • Štatistika prijatých objednávok podľa rokov.
  • Vyhľadávanie objednávok podľa rôznych kritérií - dátum, spoločnosť atď.