Prijaté objednávky

Modul Prijaté objednávky slúži na vytváranie a elektronickú evidenciu prijatých objednávok. Efektívna práca s objednávkami prijatými od firemných zákazníkov.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete použiť modul prijatých objednávok


  • Vytváranie skupín prijatých objednávok podľa potrieb spoločnosti.
  • Možnosť zaznamenávania interných poznámok/príloh.
  • Prepojenie na súvisiace doklady - možnosť vytvoriť požiadavku, objednávku vydanú, objednávku, dodací list a faktúru vydanú (bez dodacieho listu).
  • Pripojenie k modulu zmlúv (výber zo zaregistrovaných zmlúv).
  • Prepojenie s modulom CRM - evidencia údajov o zákazníkoch.
  • Štatistika prijatých objednávok podľa rokov.
  • Vyhľadávanie objednávok podľa rôznych kritérií - dátum, spoločnosť atď.

Ako majiteľ firmy je dôležité zabezpečiť, aby boli objednávky prijímané a spracovávané rýchlo a efektívne. Elektronické objednávky prijaté v softvéri eIntranet.net ponúkajú podnikom celý rad výrazných výhod oproti papierovým objednávkovým procesom. Medzi tieto výhody patrí: 1. Rýchlosť a efektívnosť: Vďaka využitiu digitálneho objednávkového systému eIntranet.net môžu podniky spracovávať objednávky výrazne rýchlejšie ako tradičné metódy. Objednávky je možné dokončiť a odoslať oveľa rýchlejšie, čo umožňuje zvýšenú spokojnosť zákazníkov. 2. Úspora nákladov: Odstránením potreby papierových systémov môžu podniky ušetriť drahocenný čas a peniaze na tlač, poštu a ďalšie kancelárske náklady súvisiace s objednávaním. Digitálne systémy objednávania navyše umožňujú presnejšie sledovanie a analýzu objednávok, čo vedie k ďalším úsporám nákladov. 3. Vylepšená presnosť: Vďaka elektronickému objednávaniu môžu podniky znížiť chybovosť spojenú s manuálnym zadávaním údajov. Akékoľvek zmeny objednávok alebo informácií o zákazníkoch môžu byť presne a rýchlo implementované. 4. Pokročilé funkcie: eIntranet.net ponúka pokročilé funkcie, ako sú viacúrovňové schvaľovacie procesy, sledovanie objednávok, automatické oznámenia o preprave a obrázky produktov. Tieto funkcie zlepšujú celkový zážitok z objednávania a poskytujú podnikom väčšiu kontrolu a prehľad o ich operáciách. Celkovo eIntranet.net ponúka podnikom efektívny a nákladovo efektívny spôsob správy objednávok. Jeho pokročilé funkcie a vylepšená presnosť z neho robia ideálny nástroj pre podniky, ktoré chcú zefektívniť svoje procesy objednávania.