Riadenie efektívneho interného školenia

Modul Vzdelávanie zamestnancov umožňuje vytvárať zoznam jednotlivých školení, priraďovať zamestnancov k príslušným školeniam a zaznamenávať, ktoré školenia má zamestnanec absolvovať alebo ktoré už absolvoval. Spolu s modulom Testy umožňuje nastaviť efektívny systém interného vzdelávania zamestnancov vo firmách.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete použiť modul školenia zamestnancov


 • Možnosť udeliť používateľom rôzne prístupové práva - od práva čítať až po možnosť zadávať školenia pre iných používateľov.
 • O zaradení do školenia je používateľ informovaný e-mailom. Upozornenie na potrebu dokončiť test, ak nie je dokončený v stanovenom termíne (zamestnancovi aj nadriadeným).
 • Systém umožňuje rôzne spôsoby ukončenia školenia:
  • oboznámenie sa s textom, kde na konci zamestnanec potvrdí, že sa s textom oboznámil
  • ukončenie školenia potvrdí zadaním dátumu priamo zamestnanec
  • ukončenie školenia potvrdí nadriadený
 • Možnosť prepojenia školenia s modulom testov - používateľ je automaticky presmerovaný zo školenia na vyplnenie testu.
 • Pri potvrdzovaní absolvovania školenia je možné pripojiť súbory - napr. diplomy, certifikáty, osvedčenia - čo vám umožní mať dokonalý prehľad o získaných certifikátoch.
 • Školenia je možné zadať ako opakované - napr. po roku sa školenia pre zamestnancov automaticky znovu vypíšu.
 • Pomocou poľa "Hľadať" je potom možné vyhľadávať školenia podľa jednotlivých zamestnancov, dátumu alebo témy školenia.
 • Zoznam zamestnancov a školení, ktoré absolvovali alebo už absolvovali, je možné exportovať do programu Excel.

Elektronické školenie zamestnancov poskytuje zamestnávateľom a organizáciám mnoho výhod. Jednou z hlavných výhod je, že ponúka nákladovo efektívny spôsob vzdelávania zamestnancov. Vďaka eIntranet.net môžu spoločnosti rýchlo a jednoducho získať prístup k svojim školiacim zdrojom zamestnancov, čím sa eliminuje potreba nákladného a časovo náročného procesu privádzania inštruktorov na pracovisko. Okrem toho elektronické školenie zamestnancov zabezpečuje, že každý dostane konzistentné informácie. Všetkým zamestnancom sa doručí rovnaká správa, takže nehrozí, že by rôzni školitelia komunikovali rôzne témy alebo informácie. Pomáha to tiež zabezpečiť, aby všetci zamestnanci mali aktuálne informácie o najnovších procesoch a politikách na pracovisku. Ďalšou veľkou výhodou eIntranet.net je, že umožňuje interaktívnejšie školenie ako tradičné metódy. Platforma uľahčuje zdieľanie obrazového, zvukového a textového obsahu medzi školiteľmi a zamestnancami, čo umožňuje efektívnejšie školenia. Zamestnanci môžu tiež navzájom komunikovať prostredníctvom online fóra alebo chatovacieho okna, čo pomáha zlepšovať výsledky vzdelávania. A nakoniec, elektronické školenie zamestnancov tiež uľahčuje sledovanie výkonnosti a vedenie záznamov. Pomocou palubného systému eIntranet.net môžu zamestnávatelia jednoducho sledovať, ako zamestnanci postupujú v školiacom kurze, čo im v prípade potreby umožňuje vykonať rýchle úpravy. Okrem toho je možné rýchlo aktualizovať elektronické školenie zamestnancov tak, aby odrážalo zmeny v politikách a postupoch organizácie. Celkovo je elektronické školenie zamestnancov s eIntranet.net neoceniteľným nástrojom pre každú firmu alebo organizáciu. Eliminuje potrebu nákladného a časovo náročného školenia vedeného inštruktorom, zaisťuje, že každý dostáva konzistentné informácie, podporuje interaktívnejšie školenia a poskytuje pohodlné možnosti sledovania a vedenia záznamov.