Riadenie efektívneho interného školenia

Modul Vzdelávanie zamestnancov umožňuje vytvárať zoznam jednotlivých školení, priraďovať zamestnancov k príslušným školeniam a zaznamenávať, ktoré školenia má zamestnanec absolvovať alebo ktoré už absolvoval. Spolu s modulom Testy umožňuje nastaviť efektívny systém interného vzdelávania zamestnancov vo firmách.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete použiť modul školenia zamestnancov


 • Možnosť udeliť používateľom rôzne prístupové práva - od práva čítať až po možnosť zadávať školenia pre iných používateľov.
 • O zaradení do školenia je používateľ informovaný e-mailom.
 • Systém umožňuje rôzne spôsoby ukončenia školenia:
  • oboznámenie sa s textom, kde na konci zamestnanec potvrdí, že sa s textom oboznámil
  • ukončenie školenia potvrdí zadaním dátumu priamo zamestnanec
  • ukončenie školenia potvrdí nadriadený
 • Aplikácia upozorňuje používateľov na školenia, ktoré musia absolvovať v nasledujúcich 14 dňoch.
 • Pri potvrdzovaní absolvovania školenia je možné pripojiť súbory - napr. diplomy, certifikáty, osvedčenia - čo vám umožní mať dokonalý prehľad o získaných certifikátoch.
 • Školenia je možné zadať ako opakované - napr. po roku sa školenia pre zamestnancov automaticky znovu vypíšu.
 • Pomocou poľa "Hľadať" je potom možné vyhľadávať školenia podľa jednotlivých zamestnancov, dátumu alebo témy školenia.
 • Zoznam zamestnancov a školení, ktoré absolvovali alebo už absolvovali, je možné exportovať do programu Excel.