Softvér na správu vozového parku

Elektronické zaznamenávanie dôležitých údajov súvisiacich s prevádzkou firemných vozidiel.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK ES

Na čo môžete použiť registráciu vozidla


  • Zaznamenané údaje sú rozdelené do niekoľkých sekcií - všeobecné (tu sa zaznamenávajú základné údaje, diaľničné známky, poistenie, reflexné vesty, palivová karta, pneumatiky), servisné (umožňuje zaznamenávať servisné záznamy a vytvárať servisný plán), škody (záznamy o škodách) a poznámky/zmeny.
  • Modul definuje hlavné údaje, ktoré sa budú zaznamenávať, ale podľa potreby je možné vypnúť/zapnúť zobrazovanie vybraných údajov.
  • Registrované vozidlá možno rozdeliť na aktívne (používané) a neaktívne. Pre každé vozidlo v evidencii je možné vygenerovať odovzdávací protokol na odovzdanie vozidla zamestnancovi.
  • Modul sleduje blížiace sa termíny (skončenie platnosti MOT, poistenia, lekárničky atď.) a automaticky posiela e-mailovú správu príslušným osobám (vodičom a správcom vozového parku), v ktorej ich informuje o blížiacom sa termíne (14 dní pred termínom).
  • V rámci poistenia je možné evidovať následné poistenie (povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie) - ak je zadané následné poistenie, automaticky nahradí poistenie, ktoré bolo pôvodne platné v 1. deň platnosti.
  • V registrovaných vozidlách je možné vyhľadávať pomocou funkcie rýchleho vyhľadávania alebo funkcie filtra, ktorá umožňuje podrobnejšie vyhľadávanie (podľa poisťovne, vodiča atď.).
  • Všetky údaje o registrovaných vozidlách si môžete stiahnuť do prehľadnej tabuľky Excel.
  • Modul umožňuje nastaviť rôzne prístupové práva pre rôzne typy používateľov - od možnosti jednoduchého náhľadu záznamov až po možnosť zadávať, upravovať a vymazávať registrované vozidlá.

Moderný svet zaznamenal veľký posun v spôsobe, akým podniky riadia svoje prevádzky, zavedením záznamov o elektronických vozidlách v softvérovom eIntranet.net. Táto aplikácia ponúka množstvo výhod, ktoré umožňujú spoločnostiam znižovať náklady, zvyšovať efektivitu a zvyšovať spokojnosť zákazníkov. Mnohé podniky preto využívajú túto technológiu na optimalizáciu svojej prevádzky a vytvorenie efektívnejšieho pracovného prostredia. Tu sú niektoré z kľúčových výhod používania záznamov elektronických vozidiel v softvérových eIntranet.net. Na začiatok ponúka podnikom ľahko použiteľný systém na sledovanie ich vozidiel. Vďaka schopnosti presne sledovať stav každého vozidla môžu podniky ušetriť čas a peniaze tým, že zabezpečia, aby sa opravy vykonávali včas a aby bola preventívna údržba správne naplánovaná. Okrem toho, ak sa vyskytnú akékoľvek nepredvídané problémy, podniky môžu rýchlo a ľahko identifikovať príčinu a podniknúť potrebné kroky na vyriešenie situácie. To šetrí čas, energiu a zdroje, ktoré sa potom môžu prerozdeliť na iné naliehavé záležitosti. Elektronické záznamy vozidiel v softvérových eIntranet.net tiež uľahčujú vozovým parkom, aby zostali v súlade s priemyselnými predpismi. Vďaka komplexnému pochopeniu plánu údržby každého vozidla môžu spoločnosti zabezpečiť, aby nezmeškali žiadne dôležité termíny alebo požiadavky, ktoré by ich mohli ohroziť. Okrem toho záznamy poskytujú dôležitý prehľad o stave každého vozidla, čo môže pomôcť vozovým parkom identifikovať problémy, ktoré by mohli viesť k obavám o bezpečnosť alebo k problémom so zodpovednosťou. Okrem toho sa elektronické záznamy vozidiel v softvérových eIntranet.net môžu použiť na vytváranie podrobných správ, ktoré môžu podnikom pomôcť identifikovať vzory a trendy v ich prevádzke. Tieto informácie nielenže pomáhajú podnikom prijímať informovanejšie rozhodnutia, ale tiež im umožňujú plánovať dopredu s cieľom lepšie riešiť potenciálne problémy skôr, ako vzniknú. Okrem toho môžu podniky zdieľať tieto informácie so zákazníkmi, čo umožňuje transparentnejší a spoľahlivejší zákaznícky servis. Celkovo eIntranet.net elektronické záznamy vozidiel v softvéri ponúkajú cennú škálu výhod, ktoré môžu spoločnostiam pomôcť znížiť náklady a zvýšiť celkovú efektivitu. Plným využitím tejto technológie môžu podniky zabezpečiť, aby zostali konkurencieschopné na neustále sa meniacom trhu.