Softvér na správu vozového parku

Elektronické zaznamenávanie dôležitých údajov súvisiacich s prevádzkou firemných vozidiel.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK

Na čo môžete použiť registráciu vozidla


  • Zaznamenané údaje sú rozdelené do niekoľkých častí - základné údaje, diaľničné známky, poistenie, reflexné vesty, palivová karta, pneumatiky.
  • Modul definuje hlavné údaje, ktoré sa budú zaznamenávať, ale podľa potreby je možné vypnúť/zapnúť zobrazovanie vybraných údajov.
  • Registrované vozidlá možno rozdeliť na aktívne (v prevádzke) a neaktívne.
  • Modul sleduje blížiace sa termíny (skončenie platnosti MOT, poistenia, lekárničky atď.) a automaticky posiela e-mailovú správu príslušným osobám (vodičom a správcom vozového parku), v ktorej ich informuje o blížiacom sa termíne (14 dní pred termínom).
  • V rámci poistenia je možné evidovať následné poistenie (povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie) - ak je zadané následné poistenie, automaticky nahradí poistenie, ktoré bolo pôvodne platné v 1. deň platnosti.
  • V registrovaných vozidlách je možné vyhľadávať pomocou funkcie rýchleho vyhľadávania alebo funkcie filtra, ktorá umožňuje podrobnejšie vyhľadávanie (podľa poisťovne, vodiča atď.).
  • Všetky údaje o registrovaných vozidlách si môžete stiahnuť do prehľadnej tabuľky Excel.
  • Modul umožňuje nastaviť rôzne prístupové práva pre rôzne typy používateľov - od možnosti jednoduchého náhľadu záznamov až po možnosť zadávať, upravovať a vymazávať registrované vozidlá.

Pre každé vozidlo v evidencii je možné vygenerovať odovzdávací protokol na zverenie vozidla zamestnancovi.