Priestor na uloženie firemnej dokumentácie v štruktúre vytvorenej na základe potrieb spoločnosti.

Modul wiki poskytuje priestor na štruktúrované zverejňovanie dôležitých firemných dokumentov a umožňuje jednoduché vyhľadávanie podľa definovaných kľúčových slov. Používateľom možno priradiť rôzne prístupové práva k jednotlivým priečinkom a podpriečinkom modulu.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK ES

Na čo môžete použiť modul wiki


  • Vytvorenie vlastnej štruktúry pre zaúčtovanie dokumentov podľa potrieb spoločnosti
  • Hlavnú štruktúru vytvára správca aplikácie, ďalšie priečinky môžu pridávať používatelia s príslušnými oprávneniami.
  • Používatelia môžu mať pridelené rôzne prístupové práva ku každému priečinku a podpriečinku, ktorý vytvoria.
  • Jednoduché vyhľadávanie relevantných dokumentov podľa kľúčových slov
  • On-line prístup ku všetkým dôležitým firemným dokumentom - smerniciam, manuálom, firemným postupom, metodikám atď.
  • Do uverejnených príspevkov môžete vkladať odkazy, obrázky a videá.
  • V prípade potreby je možné vygenerovať priamy odkaz na zverejnený dokument/článok, aby bolo možné ľahšie informovať ostatných používateľov.
  • Voliteľné nastavenie veľkosti, farby, písma a farby pozadia článkov uverejnených v rámci modulu.

Príchod elektronickej technológie Wiki spôsobil revolúciu v spôsobe, akým podniky komunikujú a spolupracujú interne aj externe. eIntranet.net je najmodernejšia softvérová platforma, ktorá ponúka kolaboratívne intranetové riešenie využitím sily elektronických Wiki. Vďaka eIntranet.net môžu podniky ďalej zvyšovať spoluprácu medzi jednotlivcami, tímami alebo oddeleniami vo forme zdieľania dokumentov, diskusných fór, správy úloh a ďalších. Tu je len niekoľko z mnohých výhod používania elektronickej technológie Wiki eIntranet.net: 1. Zvýšená efektivita – S elektronickou technológiou Wiki eIntranet.net môžu podniky ľahko pristupovať k informáciám a zdieľať ich s väčšou efektívnosťou. Dokumenty, obrázky a dokonca aj audiovizuálne súbory je možné rýchlo zdieľať medzi členmi tímu, čím sa zabezpečí, že všetci budú na rovnakej stránke a budú informovaní. 2. Vylepšená spolupráca - Spolupráca prostredníctvom e-mailov sa často môže stať zdĺhavou úlohou, pričom viacero e-mailových vlákien sa vymení len za jeden projekt. S elektronickou technológiou Wiki eIntranet.net sa spolupráca stáva priamočiarejšou a efektívnejšou, čím sa zlepšuje celkový pracovný tok. Používatelia môžu jednoducho komentovať dokumenty a projekty, čo poskytuje vyššiu produktivitu a umožňuje tímom spolupracovať ešte efektívnejšie. 3. Zabezpečený prístup - Elektronické Wiki poskytujú bezpečný prístup ku všetkým online dokumentom, obrázkom, videám a ďalšiemu obsahu. To zvyšuje bezpečnosť a umožňuje podnikom mať istotu, že ich údaje a informácie sú nielen ľahko dostupné, ale aj bezpečné. S elektronickou technológiou Wiki eIntranet.net môžu podniky zvýšiť efektivitu, zlepšiť spoluprácu a využívať bezpečný prístup. Firmy teraz môžu spolupracovať efektívnejšie a bezpečnejšie vďaka aktuálnym informáciám, ktoré sú k dispozícii na dosah ruky členov ich tímu.