Priestor na uloženie firemnej dokumentácie v štruktúre vytvorenej na základe potrieb spoločnosti.

Modul wiki poskytuje priestor na štruktúrované zverejňovanie dôležitých firemných dokumentov a umožňuje jednoduché vyhľadávanie podľa definovaných kľúčových slov. Používateľom možno priradiť rôzne prístupové práva k jednotlivým priečinkom a podpriečinkom modulu.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK

Na čo môžete použiť modul wiki


  • Vytvorenie vlastnej štruktúry pre zaúčtovanie dokumentov podľa potrieb spoločnosti
  • Hlavnú štruktúru vytvára správca aplikácie, ďalšie priečinky môžu pridávať používatelia s príslušnými oprávneniami.
  • Používatelia môžu mať pridelené rôzne prístupové práva ku každému priečinku a podpriečinku, ktorý vytvoria.
  • Jednoduché vyhľadávanie relevantných dokumentov podľa kľúčových slov
  • On-line prístup ku všetkým dôležitým firemným dokumentom - smerniciam, manuálom, firemným postupom, metodikám atď.
  • Do uverejnených príspevkov môžete vkladať odkazy, obrázky a videá.
  • V prípade potreby je možné vygenerovať priamy odkaz na zverejnený dokument/článok, aby bolo možné ľahšie informovať ostatných používateľov.
  • Voliteľné nastavenie veľkosti, farby, písma a farby pozadia článkov uverejnených v rámci modulu.