Spoločné firemné kalendáre

Modul kalendára je užitočným nástrojom pre firemné plánovanie, poskytuje prehľad o udalostiach, termínoch, stretnutiach, rokovaniach, udalostiach týkajúcich sa celej spoločnosti, ako aj jednotlivých oddelení alebo pracovných tímov.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK ES

Na čo môžete používať kalendáre


  • Aplikácia umožňuje nastaviť neobmedzený počet zdieľaných kalendárov a následne nastaviť oprávnenia na ich používanie pre jednotlivých zamestnancov.
  • Kalendár je možné zdieľať v rámci oddelenia alebo celej spoločnosti, v režime len na čítanie alebo v režime, v ktorom môžu záznamy v kalendári upravovať aj ostatní.
  • Kalendáre možno zobraziť v dennom, týždennom alebo mesačnom prehľade.
  • Novú udalosť môžete do kalendára pridať jednoduchým kliknutím na požadovaný dátum.
  • Pri zadávaní novej udalosti do kalendára môžete vybrať, či majú byť vybraní používatelia kalendára o novej udalosti informovaní e-mailom alebo textovou správou.
  • Udalosti v kalendári možno zadávať ako opakujúce sa s rôznou frekvenciou opakovania - denne, týždenne, mesačne.
  • V kalendári môžete nastaviť pripomenutia, ktoré sa majú odosielať vybraným používateľom prostredníctvom e-mailu alebo SMS.
  • V dennom alebo týždennom zobrazení je možné skrátiť alebo predĺžiť trvanie udalosti jednoduchým roztiahnutím alebo zmenšením oblasti zadanej udalosti.

eIntranet.net je online systém, ktorý umožňuje spoločnostiam a organizáciám pohodlne a efektívne spravovať svoje plány, úlohy a iné činnosti. Jednou z výkonných funkcií tohto systému je jeho elektronický kalendár. Tu sú niektoré z výhod používania elektronických kalendárov v systéme eIntranet.net: 1. Zlepšenie spolupráce: Pomocou eIntranet.net môžete ľahko zdieľať svoj kalendár s kolegami a partnermi, takže všetci zúčastnení vedia, čo sa deje. Znižuje sa tak počet nedorozumení a zmätkov, čo umožňuje lepšiu spoluprácu. 2. Zvýšená produktivita: Vďaka elektronickému kalendáru môžete plánovať stretnutia a schôdzky vopred, čo vám ušetrí čas pri organizovaní a vykonávaní úloh. Umožňuje vám tiež efektívnejšie plánovať projekty. 3. Lepšia organizácia: Kalendár eIntranet.net je usporiadaný do rôznych vrstiev, čo znamená, že môžete ľahko triediť svoje aktivity a nájsť to, čo potrebujete. Vďaka tejto úrovni organizácie je všetko prehľadné a čisté, čím sa znižuje riziko chýb alebo nedorozumení. 4. Jednoduchšia dostupnosť: Vďaka svojej online povahe je elektronický kalendár eIntranet.net prístupný odkiaľkoľvek na svete s pripojením na internet. Používatelia tak môžu mať prehľad o svojich úlohách aj na cestách alebo mimo kancelárie. Celkovo funkcia elektronického kalendára eIntranet.net poskytuje podnikom mnoho výhod, ktoré im pomáhajú zostať organizovanými a produktívnymi. Využitím tejto funkcie môžu spoločnosti zabezpečiť, aby všetky svoje činnosti vykonali včas a efektívne.